Kayıp yakınları eylemi 764’üncü haftasında: Geçmişle yüzleşilmeli Kayıp yakınları eylemi 764’üncü haftasında: Geçmişle yüzleşilmeli

Manisa Akhisar T Tipi Kapalı Cezaevi’nden 30 buçuk yıl sonra 3 Eylül'de tahliye edilen Abdulmenaf Osman için verilen sınır dışı ve idari gözlem kararlarına itiraz edildi. Edirne Geri Gönderme Merkezi'nde tutulan Osman'ın avukatı Halil Coşkun, sınır dışı kararı için Manisa 1'inci İdare Mahkemesi'ne, idari gözlem kararı için ise Edirne 2'inci Sulh Ceza Hakimliği'ne itirazda bulundu.

'Sınır dışı kararı yok hükmündedir'

Sınır dışı kararına karşı yapılan itiraz dilekçesinde, Osman'ın 6458 Sayılı Kanun kapsamında sınır dışı edilemeyecek kişiler kapsamında olduğu vurgulanırken, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesi'nin bu tür dosyalarda verdiği emsal kararlar sıralandı. Sınır dışı kararı gerekçelendirilmeden kanun maddelerinin sıralanmasının hukuka uygun olmadığı belirtilen dilekçede, "Müvekkilimiz 5 Eylül'de Edirne Geri Gönderme Merkezi'ne götürülmüştür. Müvekkilimizi görmek için buraya gittiğimizde geri gönderme evraklarının hazırlanmadığı tarafımıza bildirilmiştir. Müvekkilimize ise bahse konu karar 5 Eylül tarihinde saat 14.00'da bildirilmiştir. Bu süre içerisinde sınır dışı etme kararı alınmamıştır. Kanun hükmünce süreci içerisinde alınmayan sınır dışı etme kararı yok hükmündedir" denildi.

Hayati tehlike uyarısı

Sınırdışı etme kararının yetki ve idari işlemin amacı bakımından hukuka aykırı olduğu belirtilen dilekçede, "Davacı hakkında sınırdışı etme kararının usul ve esası sebepleri açısından 'açıkça hukuka aykırı olması' ayrıca işlemin uygulaması hakkında davacının 'telafi edilemeyecek zararlara maruz kalacağı', davacının ülkesine gönderilmesi halinde yaşamının ve özgürlüğünün tehlikeye gireceği, dava konusu sınır dışı etme işlemi nedeniyle yürütmesinin durdurulmasına karar verilmesini talep ederiz" ifadeleri yer aldı.

İtiraz

Edirne 2'inci Sulh Ceza Hakimliğine yapılan idari gözlem kararına itiraz dilekçesinde ise, "Alınan idari gözlem kararı uluslararası sözleşme ve hakkaniyete aykırıdır. Müvekkilimiz 30 yıl cezaevinde kalmış olması nedeniyle birçok sağlık sorunu bulunmaktadır. Müvekkil geri gönderme merkezinde sağlık hakkından tam manasıyla yararlanamamaktadır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve AİHM kararları ışığında alınan sınır dışı etme ve idari gözlem kararı birçok ihlali bünyesinde barındırmaktadır. Gerçeği yansıtmayan nedenle idari gözlem kararı alınmıştır. Söz konusu karar Anayasa 19 ve AİHS madde 5 kapsamında belirtilen kişi güvenliği ve özgürlüğü hakkının ihlalidir. Bahse konu kararın uygulanmasına gerekçe gösterilen fiilin 30 yıl önce olması bu nedenle zamanaşımının dikkate alınması ve ayrıca alınan kararın başka bir idare ve mahkeme kararını yok saymış olması nedeniyle kararın kaldırılması talep olunur" diye belirtildi. (Kaynak: MA)