Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nde 33 aydının yakılarak katledilmesine dair firari sanıklar Murat Sonkur, Eren Ceylan ve Murat Karakaş yönünden devam eden davada dün karar çıktı. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 30 yıllık zaman aşımı süresinin dolduğu gerekçesiyle davayı düşürmeye karar verdi.  

Alevi Bektaşi Federasyonu, Alevi Dernekleri Federasyonu, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Avusturalya Alevi Bektaşi Federasyonu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Alevi Kültür Dernekleri ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Madımak Katliamı davasının zaman aşımına uğratılmasına ilişkin ortak açıklama yaptı.

‘Madımak otelini kuşatanlar artık ülkeyi kuşatmış vaziyettedir’

“Ak’layanları affetmiyoruz!” başlıklı ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Madımak katliamı davası için "zamanaşımı" diyenler bilmelidir ki, bu acıyı zaman aşındıramaz. 14 Eylül günü Ankara'da görülen dava 30 yıldan bu yana, insanlığı savunanlarla barbarlığı savunanlar arasında görülmüştür. Bu dava bir kez daha gösterdi ki, o gün Madımak otelini kuşatanlar artık ülkeyi kuşatmış vaziyettedir.

Anayasa'nın 138. maddesi

"Hakimler görevlerinde bağımsızdırlar. Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak, vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz." derken, mahkeme heyetinin vermiş olduğu karar, kapkara bir leke olarak kalacak, hukuki bir utanç olarak hatırlanacaktır.”

‘İnsanlığa karşı suç işleyenlere af’

Türkiye’nin en ucuz büryanı onlarda ama yiyemiyorlar Türkiye’nin en ucuz büryanı onlarda ama yiyemiyorlar

Hukuka güvenin tükendiğine vurgu yapılan açıklama şöyle devam etti: “Ülkemizde hukuka güven tükenmiştir. En önemli sorunumuz yargının bağımsız ve tarafsız olmamasıdır. Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Adalet Bakanının başkanlık etmesi kuvvetler ayrılığı ilkesinin açık ihlali iken, Cumhurbaşkanı aleni şekilde katiller lehine mahkemeye dahil olmuştur. Bugün 1.517 hasta mahkûm cezaevlerinde tutulurken, Cumhurbaşkanı insanlığa karşı suç işleyenleri, elinde benzin bidonu taşıyanları, canlı yayında insan yakanları affederek, yalnızca tarafını belli etmemiş, aynı zaman da kendisinin Madımak Katliam davasında savcısı ve hâkimi olduğunu da ilan etmiştir. Davanın zamanaşımından düşmesi kararını bugün görev yapan mahkeme heyeti vermemiştir. Bu karar geçen hafta Cumhurbaşkanı tarafından bizzat verilmiş ve Hayrettin GÜL'ün affedilmesi ile ilan edilmiştir. Ankara 1.Ağır Ceza Mahkemesinde oynanan tiyatroda mahkeme heyeti saraya biat ettiklerini ilan etmişlerdir.”

‘Yüreklerimizde Ulu Divan kurulmuş, katiller mahkeme edilmiştir’

Adalet üzerindeki iktidar baskısına dikkat çekilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Biz Alevileri Vicdanımızın her insanın içindeki tanrısı olduğunu bilir buna inanırız. Bu yüzden hem dua ederken hem de yemin ederken elimizi kalbimizin üzerine koyarız. Bugün gördük ki hakimler vicdanlarına göre değil Sarayın AKlına göre hareket etmektedir. Pirimiz Pir Sultan Abdal "KALSIN BENİM DAVAM, DİVANA KALSIN" derken divan bir mekân, divan bir mahkeme değildir. Divan bizim gönlümüzde aklımızda 𝐯𝐞 kalbimizdedir. Eğer vicdanınız kalbiniz ve aklınızda değilse katillerinizi bağışlarsınız. Katillerinizin sofrasında zamane Yezidleri ile lokma paylaşırsınız. Bizim yüreklerimizde 𝐔𝐋U DİVAN KURULMUŞ, KATİLLER MAHKEME EDİLMİŞTİR. Bu katliamın sanıkları, bu katliamı gerçekleştirenler, katilleri gizleyenler ve kollayanlarla, katilleri affedenler mahkûm olmuştur.

Katilleri serbest bırakan saray rejimine sesleniyoruz;

Biz sizi Kerbela’dan bu yana tanıyoruz. Biz sizi Kerbela’da da affetmemiştik, Madımak’ta da affetmiyoruz ve asla affetmeyeceğiz. 30 yıldır duruşma salonlarında, adliye binalarında her türlü zorbalığı ve zulmü reva görenler, katliama alkış tutanlardır. Alevi hareketi olarak sizin bu kararınızı tanımıyoruz. Katilleri serbest bırakıp, davayı zamanaşımına uğratanlarla kol kola yürüyen hınzır paşalar, siz de Madımak'ın katilisiniz.”

Mitinge çağrı

Alevi kurumlar yaptıkları açıklamada 16 Eylül 2023 Cumartesi saat 17'de İzmir Gündoğdu Meydanında yapılacak "LAİK YAŞAM, LAİK EĞİTİM ve EŞİT YURTTAŞLIK BÖLGE MİTİNGİ'ne katılım çağrısı yaparken, insanlığa karşı işlenen suçlarda zamanaşımının olmayacağı vurgusu yaptı.