Birleşik Metal-İş’in 2015’te grup toplu iş sözleşmesi sürecinde örgütlü olduğu 22 fabrikada grev kararı alındı. Grev ‘milli güvenliği bozucu nitelikte’ bulunarak yasaklanmasının ardından işçiler de iş yavaşlatma eylemleri yaptı.  Fırın, soba, ocak ve radyatör üreten bir fabrikada iş yavaşlatma eylemleri gerekçe gösterilerek 30 işçi tazminatsız olarak işten çıkarıldı.

İşçilerden Muharrem Çimen’in işe iade ve sendikal tazminat talebiyle dava açtı. Eskişehir 1. İş Mahkemesi Çimen’in işe iadesine karar verirken sendikal tazminat talebini reddetti. İşverenin Yargıtay’a başvurusu sonucunda Yargıtay, eylemi ‘kanun dışı’ olarak niteleyerek kararı tamamen bozdu ve işe iade kararı da iptal edildi.

Kılıçdaroğlu: Maçlar TRT’de şifresiz yayınlanacak Kılıçdaroğlu: Maçlar TRT’de şifresiz yayınlanacak

Çimen’in Anayasa Mahkemesi’ne başvurusu sonucunda AYM, sendika hakkının ihlal edildiğine kanaat getirerek Çimen’e 18 bin lira tazminat ödenmesine ve hak ihlalinin giderilmesi için davanın yeniden görülmesine hükmetti.