Yerine kayyım atanmasına gerekçe gösterilen davada beraat eden Silvan Belediye Eşbaşkanı Naşide Toprak’ın göreve iadesi için başvuru yapılacak.

Silvan Belediye Eşbaşkanı Naşide Toprak, 2019 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınarak yerine kayyım atandı. Toprak’ın görevden alınmasına, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır İl Eşbaşkanlığı görevi sırasında partisinin düzenlediği eylem ve etkinliklerde yaptığı konuşmalar ile sanal medya paylaşımları nedeniyle açılan soruşturma gerekçe gösterildi.  Toprak hakkında “örgüt üyeliği” iddiasıyla hazırlanan 4 ayrı iddianame daha sonra birleştirildi ve birleştirilen davada beraat kararı verildi. Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi, beraat kararının gerekçesini de açıkladı.

Gerekçeli kararda, Yargıtay’ın 16’ncı Ceza Dairesi’nin verdiği ve istikrar kazandığı, “eylemlerde örgütün hiyerarşisine bağlı olduğunu gösterir şekilde çeşitlilik, süreklilik ve yoğunluk gibi etkenlerin bulunması halinde üyelik suçunu oluşturabileceği, bu şartların oluşmaması halinde beraat kararının verilmesi gerektiği” yönündeki kararına atıfta bulunuldu. Prof. Dr. Vesile Sonay Evik’in “Cürüm işlemek için örgütlenme” doktrininden “Örgüte sadece sempati duymak ya da örgütün amaçlarını, değerlerini, ideolojisini benimsemek, buna ilişkin yayınları okumak, bulundurmak, örgüt liderine saygı duymak gibi eylemler örgüt üyeliği için yeterli değildir” alıntısı yapılan gerekçeli kararda, “Her türlü şüpheden sanık yararlanır” ilkesinin altı çizildi.

Cezalandırılmanın temel şartının suçun hiçbir şüpheye mahal bırakmayacak kesinlikte ispat edilebilmesi gerektiği, tam olarak aydınlatılmamış olaylar ve iddiaların aleyhe yorumlanarak mahkûmiyet hükmünün kurulamayacağı belirtilen gerekçeli kararda, mahkûmiyetin delillerin bir kısmına dayanıp, diğer kısmının göz ardı edilerek ulaşılan kanaate ya da herhangi bir ihtimale değil kesin açık bir ispata dayanması, ispatın ise hiçbir şüpheye ya da başka türlü oluşa imkân vermemesi gerektiği vurgulandı.

Diyarbakır'da 'Hevsel Şenliği'  Diyarbakır'da 'Hevsel Şenliği' 

“Yüksek de olsa bir ihtimale dayanılarak, cezalandırmak, ceza muhakemesinin en önemli amacı olan gerçeğe ulaşmadan hüküm vermek anlamına gelecektir” denilen gerekçeli kararda, Toprak’ın katıldığı eylemlerin mahkemede, “örgüte sempati düzeyinde kaldığı” kanaati oluşturduğu vurgulandı. Toprak’ın “örgüt üyeliğine fail ya da yardım eden sıfatıyla katıldığına, örgüt ile arasında süreklilik, çeşitlilik gösteren organik bağı bulunduğuna, örgütün hiyerarşisinde yer aldığına dair her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı somut delil bulunmadığı” belirtilerek, atılı suçu işlediğinin sabit olmaması nedeniyle beraatına karar verildiği kaydedildi.

Gerekçeli kararın hazırlanmasının ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, beraat kararının bozularak, Toprak’ın “örgüt üyeliğinden” cezalandırılması istemiyle Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi’nde itirazda bulundu.

Toprak’ın avukatı Burhan Arta ise, müvekkilinin göreve iadesi için başvuruda bulunacaklarını kaydetti.