Ipsos anket kuruluşu tarafından L'Oréal Vakfı için yapılan uluslararası bir araştırmaya göre her iki kadın bilim insanından biri kariyeri sırasında işyerinde cinsel tacize maruz kaldı. 117 ülkede 5 bine yakın kadın ve erkek araştırmacıyla yapılan anket, 50 kamusal ve özel kurum nezdinde sosyal bilimler dışındaki teknoloji, mühendislik ve matematik bilim dallarında yürütüldü.

Tacize uğrayan kadınların yüzde 80’i şikayette bulunmuyor

Ankete göre kadınların yüzde 49’u "kariyerleri boyunca kişisel olarak en az bir cinsel taciz durumuyla karşı karşıya kaldıklarını" söyledi. Bunların yaklaşık yarısının 2017'de #MeToo hareketinin ortaya çıkışından sonra gündeme getirildiği belirtildi. Kadın araştırmacıların yüzde 65’ine göre, beş kıtada yaşanan bu durumlar kariyerleri üzerinde negatif etkide bulundu. Ancak her beş mağdurdan sadece biri kendi kurumu nezdinde şikayette bulundu.

Kadınlara taciz bilim alanında da sürüyor

Ankete göre kadınların yüzde 25'i, insanların kendilerine "uygunsuz ve tekrarlanan şekilde", takma adlarla ("oyuncak bebek", "bebek", "kedicik", "(argoda) genç kız"...) veya hakaretlerle hitap ettiğine tanıklık ederken, yüzde 24’ü özel veya cinsel yaşamlarıyla ilgili "kendilerini rahatsız eden davetsiz ve tekrarlanan sorularla” karşılaştıklarını belirtti.  Bu olayların çoğu kadın araştırmacıların kariyerlerinin başında yaşandı. Tüm bunlar kadınların bilimsel kariyerleri üzerinde olumsuz bir etki yaratırken, mağdurların 52'si "bazı personel üyelerinden kaçındıklarını", yüzde 25'i "işyerlerinde tehlikede" hissettiklerini söylüyor.

Cinsel tacize karşı önlemler yetersiz

KASED Raporu: Kadınlar için çadırlarda güvenli ortam oluşturulmadı KASED Raporu: Kadınlar için çadırlarda güvenli ortam oluşturulmadı

Kadın ve erkek bilim insanlarının yüzde 64’ü ise işyerinde cinsel tacize karşı mücadelede yetersiz tedbirlerden yakınıyor. Dünya genelinde bilim alanındaki araştırmacıların sadece yüzde 33’ü kadınlardan oluşurken, sadece yüzde 4’ü Nobel ödülü elde etti.