aynı aşka çarpan

tek yürektik hani

niye bıraktı elin elimi

ben küsersem

solar bahçendeki çiçekler

kuşlar susar

sis basar

kararır ufkun

öfken soluğunu keser

yağmur sağar hüznün buluttan

doğmadan batar ay

inceldiği yerden değil

incindiği yerden

kırılır insan

kırma

yokuşa yokuş ekleme

yorulur insan

yorma

oruç tuttu

bayram edemedi ömrüm

vurma

bu kez ölürüm