Büro Emekçileri Sendikası (BES) Amed Şubesi, yargının bağımsızlığı ve yargı emekçilerinin taleplerine ilişkin Diyarbakır Adliyesi önünde açıklama yaptı. Açıklamada “Saray(lar)dan Adalet Çıkmıyor” pankartı açılırken, “Direne direne kazanacağız”, “Yaşasın örgütlü mücadelemiz” sloganları atıldı.

‘Demokrasicilik oynanıyor’

Yargının bağımsızlığı ve yargı emekçilerinin sorunlarının çözümü için yıllardır mücadele ettiklerini belirten BES Amed Şube Kadın Sekreteri Güneş Özel, mevcut yargı sistemi içerisinde benimsemedikleri yargı kararlarını tanımayan siyasi iktidarın, anayasal hakların kullanılmasını bile keyfi olarak engellediğini söyledi. Özel, anayasanın askıya alındığı bir dönemde göstermelik demokrasicilik oynandığını ifade etti. İktidarın kendine bağlı yargı oluşturmayı hedeflediğine değinen Özel, anayasa gereği bağımsız olması gereken yargının, adli yargı yılı açılışlarını dahi sarayda yaparak kendi varlığını inkâr ettiğini söyledi.

Yargı emekçileri açlık ve yoksulluk sınırı arasında

Yıllarca süren dava süreçlerinin yargı emekçilerinin çalışma hayatını kabusa çevirdiğini söyleyen Özel, yargı emekçilerinin açlık sınırı ile yoksulluk sınırı arasında bir ücret aldığını ifade etti. Özel, “2009’dan bu yana yargı emekçilerinin ekonomik haklarında hiçbir ilerleme sağlanmamıştır” ifadelerini kullandı.

TALEPLER

Özel, taleplerini şöyle sıraladı:

 “*Ayrım yapılmaksızın, tüm yargı emekçilerine mesai ücreti ödenmeli ve mesai ücretleri günün koşullarına uygun hale getirilmelidir.

 *Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarıyla kurum içindeki atamalara devam edilerek bu atamalarda mülakat değil liyakat esas alınmalıdır.

 *Yargı sınıfı hizmetleri oluşturulmalı, unvan ve kadrolar yeniden tanımlanmalıdır. ,

 *Adalet Bakanlığı ve bağlı birimlerinde iş yüküne uygun olarak çalışan sayısı artırılmalıdır!

Iğdır'da çıraklarını yerde süründüren berbere ev hapsi Iğdır'da çıraklarını yerde süründüren berbere ev hapsi

 *Yargı Emekçilerinin 2802 sayılı Yasadan çıkartılarak diğer kamu emekçileri gibi 4483 sayılı Memurin Muhakematı Kanununa tabi olması sağlanmalıdır.

*Son zamanlarda yapılan adliye binalarının şehir merkezlerine uzak olması nedeniyle, tüm Yargı Emekçilerine yol ücreti veya servis uygulaması sağlanmalıdır.

 *Kaldırılan havuz paralarının Yargı Emekçilerinin lehine olacak şekilde düzenleme yapılarak ödenmesine tekrar başlanmalıdır.

 *Tüm Yargı Emekçilerine ücretsiz, nitelikli 4 çeşit yemek hizmeti verilmelidir.

 *Tüm Yargı Emekçilerine kira yardımı yapılmalıdır.

 *Mobbinge maruz kalan personelin durumunun değerlendirilmesi ve mobbingin önlenmesi amacıyla bir kurul oluşturulması ve mobbing uygulayan amire yaptırım uygulanması için düzenleme yapılması sağlanmalıdır.

 *Nitelikli ve ücretsiz kreş açılmalıdır. Bilgi işlem bürolarında Bakanlık oluru ile görevlendirilen UYAP kullanıcılarının statülerinin bir çözüme kavuşturulması sağlanmalıdır.

 *Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde görev yapan personele sendikaya üye olma hakkı güvence altına alınmalıdır.

 *Adalet Komisyonlarının yapısı değiştirilerek Komisyonun görev alanındaki en fazla üyeye sahip üç sendikadan birer temsilcinin komisyonun asil üyesi olacak şekilde düzenlenme yapılmalıdır.”