Amed Sağlık Platformu olarak seçim tutum belgesi açıkladı. SES Diyarbakır Şubesinde yapılan açıklamayı Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Elif Turan okudu. Turan, tüm yurttaşları sağlıkları ve gelecekleri için demokrasiden ve değişimden yana oy kullanmaya çağırdı. 

“İktidarın politikalarına ‘tamam mı’ ya da ‘devam mı’ seçimi”

Seçimlerin iktidar politikalarına ‘tamam mı’ ya da ‘devam mı’ seçimi olacağını ifade eden Turan, “Bu kritik yol ayrımında bu seçim hepimiz için tarihi bir seçim olma özelliğini taşıyor. 

Bu kritik seçime giden süreçte iktidarın bütün muhalif odaklara yönelik her anlamda baskı uyguladığına, farklı illerde muhalefet güçlerine ve demokratik seçim ortamına yönelik saldırılar gerçekleştirdiğine tanıklık etmekteyiz. Kaba ve şiddet içeren dili baskı aracı ve ideolojik aygıt olarak kullanmaktan imtina etmediği, dini değerlerin kullanıldığı, ötekileştirici, dışlayıcı yaklaşımlar görülmektedir. Siyasal partilerin parasal kaynakları bakımından eşitsizlik, muhaliflere yönelik zorlaştırıcı düzenlemeler, medyanın orantısız kullanımı ve kaynakların şeffaf olmaması, kamu olanaklarının iktidardan yana kullanımı tüm seçimlerde olduğu gibi bu seçimde de önemli bir sorun olmaya devam etmektedir. Sağlıklı seçim doğrudan seçim süreciyle, bu sürecin sağlıklı işlemesiyle ilişkilidir. Otoriter bir ortamda, eşitsiz koşullarda, demokratik çoğulcu bir süreç yaşanmamakta, seçim süreci sağlıklı işlememektedir” dedi.

Diyarbakır’da Erdoğan’ın afişleri, seçim yasaklarına rağmen yine indirilmedi Diyarbakır’da Erdoğan’ın afişleri, seçim yasaklarına rağmen yine indirilmedi

“Otoriter baskıcı bir ortamda seçime gidiyoruz”

İktidarın 21 yılda başta sağlık olmak üzere hayatın her alanında yarattığı tahribatlar nedeniyle vahim bir tablo ile karşı karşıya olduklarını dile getiren Turan, “Mevcut iktidarın mimarı olduğu Sağlıkta Dönüşüm Programı, yarattığı çoklu krizlerle ömrünü uzatmaya çalışırken önce pandeminin, sonra depremin yükü altında tamamen çöktü. Depremzedelere aylardır su ve güvenli-sağlıklı barınma imkânı bile sağlan(a)madı. Düşmanlaştıran, ayrıştıran, yoksullaştıran politikalar nedeniyle alım gücümüzü azaltan ağır bir ekonomik krizin ortasında, hepimizin gelecek kaygısı yaşadığı otoriter baskıcı bir ortamda seçime gidiyoruz” dedi. 

Tüm yurttaşlara öneriler

Turan, Amed Sağlık Platformu olarak seçimlerde oy kullanacak tüm yurttaşlara şu önerileri yaptı: “*Oyumuza sahip çıkalım. Oyumuzu demokrasiden, barıştan, emekten, sağlıktan ve özgürlükten yana kullanalım. 

 *Sağlıklı bir seçim ortamı sağlamak açısından bütün yetkiler elinde olmasına rağmen tutum almayan anlayışları oylarınızla mahkûm edelim. 

 *Oyumuzu kışkırtılmış sağlık talebini yaratan, hastayı tüketici/müşteri sayan politikalara son verecek, hastalara yeterli süre ayıracak düzenlemelerle, niteliği önceleyen çalışma koşulları sağlayacak sağlık politikalarına sahip partilerden/ittifaklardan yana kullanalım. 

 *Tercihimizi çalışanlarının değerini bilen, hakları için mücadele eden, örgütlenmenin önünü açan ve mesleklerimizi piyasaya düşmekten kurtarıp onurumuzla yapacağımız koşulları sağlayacak anlayışlardan yana kullanalım. 

 *Oyumuzu kamusal bir sağlık hizmeti için sağlığa ayrılan bütün kaynakların kamu sağlık hizmetlerine ayırmayı vadedenlerden yana kullanalım. 

*Tercihimizi herkes için eşit, ulaşılabilir, nitelikli, parasız ve anadilinde sağlık talep edenlerden yana kullanalım.”