Diyarbakır Eğitimi İzleme ve Reform Girişimi (DİERG), Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretmenler için önlük genelgesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, “Kılık kıyafet zorunluluğunu bireye, yaşam tarzına açık müdahale olarak hisseden öğretmenler Öğretmenler Kurulu Kararı ile öğrencilere kılık kıyafet zorunluluğu getirilmesine bu yıl karşı çıkmalıdır” denildi.

Diyarbakır Eğitimi İzleme ve Reform Girişimi (DİERG) açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin okulda bulunduğu zamanlarda önlük giymesi için çalışma başlattı.

Bakanlığın önlük genelgesi ile şapka kanunu ya da kılık kıyafet yönetmeliği arasında bir fark yoktur. Derslere önlükle girip girmeyeceğine öğretmenin kendisi karar vermelidir.

Bakanlığın önlük önerisine itiraz eden bazı öğretmenler ise öğretmenler kurulu kararı ile her yıl öğrencilere kıyafet zorunluluğu getirmeye devam etmektedir. Özellikle özel okullarda öğrenciler serbest giyinememektedir.

Üniversiteler açılıyor, öğrencilerin barınma sorunu gündemde Üniversiteler açılıyor, öğrencilerin barınma sorunu gündemde

Kılık kıyafet zorunluluğunu bireye, yaşam tarzına açık müdahale olarak hisseden öğretmenler Öğretmenler Kurulu Kararı ile öğrencilere kılık kıyafet zorunluluğu getirilmesine bu yıl karşı çıkmalıdır.

DİERG, okul içinde ve derslikte giyilecek kıyafet konusunda öğretmeni, öğrencisi ve okul idaresinden oluşan okul bileşenlerine ortak bir görüş olarak ‘kimsenin bir başkasının kıyafetine karar vermemesini, müdahale etmemesini’ önermektedir.

Bu tartışmalar, kıyafete müdahaleyi doğal bir hak sayan ve bunu yasalarla dayatmayı görev bilen her türlü ideolojik ve inançsal militarizmin hala canlı olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Öğrenciyi ve öğrencisine saygı ve sevgi duyan öğretmeni toplum içinde değerli kılan kıyafeti ve fiziksel durumu değil; çalışkanlığı, ciddiyeti, hakkaniyetidir.”