Artı TV karasal yayınına son veriyor Artı TV karasal yayınına son veriyor

Diyarbakır Veteriner Hekimleri Odası'na bağlı veterinerler, “Sağlıkta Şiddet Yasası” kapsamına alınma talebiyle 1 günlük iş bıraktı.

Diyarbakır Veteriner Hekimleri Odası'na bağlı veterinerler Dağkapı Meydanı’nda bir araya geldi. Veteriner hekimlerine yönelik haksızlıkların giderilmesi için yapılan açıklamaya Amed Tabip Odası Başkanı Elif Turan da katıldı. Açıklamada hekimler “Veteriner hekimler sağlık sınıfında yer alsın”, “Veteriner hekimler yıpranma payı istiyor”, “Sağlıkta şiddete hayır”, “Çiftlikten sofraya veteriner hekim her yerde” dövizlerini taşıdı. “Veteriner hekimleri de sağlık çalışanıdır, sağlıkta şiddet yasasına dahil edilmeli” pankartının açıldığı açıklamada basın metnini Türk Veteriner Hekimleri Birliği üyesi Duriye Yalçın Erkek okudu.

Mesleklerini yaparken karşı karşıya kaldıkları şiddetin tahammül edilemez seviyeye geldiğini söyleyen Erkek, “Veteriner hekimlik mesleği toplum sağlığı, hayvan sağlığı ve çevre sağlığı açısından yaygın etkileri olabilecek risklerin bertaraf edilmesinde en büyük bariyerdir ve bu nedenle stratejik bir konumdadır” dedi.

Erkek, veteriner hekimlerin çalıştıkları bütün alanlarda şiddete maruz kaldığını ve sürecin sonunda birçok meslektaşlarının işlerini bırakarak, yurt dışına çıkmak zorunda kaldığını aktardı.  Erkek, “Veteriner hekimler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda “Sağlık Hizmetleri” sınıfında tanımlanmıştır, vakit kaybetmeden gereği yapılmalı, veteriner hekimliğin hangi alanında olursa olsun yaptıkları hizmetlerle kamu sağlığını koruyan tüm veteriner hekimler ‘Sağlıkta Şiddet Yasası’ kapsamına alınmalıdır” şeklinde konuştu.

Erkek, taleplerini duyurabilmek için bir günlük iş bırakma eylemi yaptıklarını belirtti.