Eğitim-Sen Amed Şubeleri, 2-3 Eylül 2023 tarihleri arasında “6 Şubat 2023 depreminin eğitim sistemi üzerindeki izdüşümüne bakmak, yaşananlar, sorunlar ve olanaklar” başlığıyla çalıştay düzenledi.

Eğitim-Sen Amed Şubeleri’nin düzenlediği çalıştayda afet sonrası 11 ilde eğitim sistemi özelinde nelerin yaşadığı, ihtiyaçların neler olduğu, kapsayıcı ve barışçıl yeniden inşa için hangi aktörlerin nasıl bir sorumluluk alması gerektiği üzerine sunumlar yer alıyor.

Çalıştayın açılış konuşması Eğitim-Sen Genel Başkanı Prof. Dr. Nejla Kurul yaptı. Kurul, eğitim sisteminin genel sorunları, kapitalist rant ekonomisinin insanı ve doğayı gözardı eden bireyci politikalarının yol açtığı sorunların afet, deprem felaketlerinde daha da katlandığını ve yurttaşların yaşamının gözardı edildiğine vurgu yaptı.

Deprem sonrası yurttaşların unutulduğu ve depremin yıkıcı etkilerinin henüz giderilmediği, yurttaşların temiz suya erişimi ve temiz, sağlıklı hava solumasında dahi yeterli önlemlerin alınmadığını ifade eden Kurul, doğaya, insana saygılı bir anlayışla eğitim emekçilerinin mücadelelerinin süreceğinin altını çizdi.

Kurul’un konuşmasının ardından çalıştay programına geçildi.

Çalıştayın ilk oturumunda Doç. Dr. Savaş Karabulut Yapı ve ekoloji üzerine sunumunu yaptı. İktidarın depreme karşı önlemler ve yapı stokunun depreme dayanıklı hale getirilmesi konusunda gerekli çalışmaları yeterince yapmadığına dikkat çeken Doç. Dr. Karabulut, Diyarbakır’daki okulların birçoğunun tarım alanları ve sıvılaşmış zemin üzerinde yapıldığını ifade etti.

Ardından çalıştayın birinci oturumu devam etti.

Karabulut’un ardından Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Dr. Elif Turan, “Çocuk sağlığı ve afet” başlığı altında sunumunu yaptı.

Birinci oturumun son bölümünde Prof. Dr. Mustafa Durmuş, Afet sonrası eğitimin yeniden inşasının politik ekonomisi üzerine söz aldı.

Ev sahipliği oranı düştü, düzenleme bekliyorlar Ev sahipliği oranı düştü, düzenleme bekliyorlar

Verilen aranın ardından çalıştay programı ikinci oturumunda Ezgi Koman Afet/Kriz durumlarında çocuk konulu sunumunu gerçekleştirdi.

Çalıştay programı devamında yapılacak sunumlar ise şöyle:

Çocuk Hakları Aktivisti Afet ve çocuk kırılganlığı / Dr. Tuğba CANBULUT

Çocuğun iyilik halini güçlendirme/müdahaleler ve etik sorunlar / Psikolog Şiyar GÜLDİKEN SES Amed Şube Eş Başkan

Üçüncü oturum

Afet sonrası çocukların eğitim hakkına erişimde yaşadığı sorunlar / Simge YARDIM

Eğitim-Sen Genel Merkez Kadın Sekreteri Afet sonrası kısa, orta ve uzun vadede planlama / Prof. Dr. Nejla Kurul (Eğitim-Sen Genel Başkanı)

Afet, çocuk ve yeniden inşa / kent planlama / Necla KORKMAZ (Çocuk Hakları Aktivisti)

Dördüncü Oturum

Afet ve bakım veren / Ebeveyn - Uzm. Psikolog Düzgün OĞUR

Afet ve eğitim emekçisi / Zeynel POLAT Eğitim-Sen Adıyaman Şube Sekreteri

Afet sonrası eğitim ve bakım vereni güçlendirme / Aysel FİDAN Barış İçin Kültürel Araştırmalar Derneği

Çalıştayın ikinci günkü beşinci oturumunda ise afetten etkilenen illerden gelen Eğitim-Sen ve Diyarbakır STÖ Temsilcileri konuşmalar yapacak. Ardından çalıştay ön değerlendirme raporu ve sonuç deklarasyonu paylaşılacak.