Eğitim-Sen Amed Şubeleri, 2-3 Eylül 2023 tarihleri arasında “6 Şubat 2023 depreminin eğitim sistemi üzerindeki izdüşümüne bakmak, yaşananlar, sorunlar ve olanaklar” başlığıyla çalıştay düzenleyecek.

‘11 ilde eğitim sistemi özelinde yaşananlar’

Plaza Otel’de yapılacak olan Eğitim-Sen Amed Şubeleri’nin çalıştay davetinde şu ifadelere yer verildi: “6 Şubat Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili derinden etkileyen depremler 14 milyondan fazla insan ile bütün doğa ve canlı yaşamını olumsuz etkileyen bir afete dönüştü. Yaşanan ekonomik kriz ile birlikte afet sonrası yaşamın normalleştiğine dair bir algının çok hızlı bir şekilde kanıksandığına şahitlik ediyoruz. Afetin katman katman sosyal, ekonomik, psikolojik vb. etkilerinin onarılması bir yana afet sonrası insani yardım, barınma, temiz su, temel gıda, sağlığa ve eğitime erişim gibi pek çok alanda hala yoğun bir ihtiyacın devam ettiğini biliyoruz. Türkiye’nin geçmişte pek çok afet yaşadığı gibi gelecekte de pek çok afet yaşama potansiyeline sahip olduğu saklı bir bilgi değildir. Eğitim-Sen Amed Şubeleri olarak daha önceki Van, Bingöl ve Elazığ depremleri ile şehir içi çatışmalara dair hafızamız taze. Buradan hareketle gerek insani yardım gerek eğitim sistemi özelinde toplumcu bir sendika olarak çalışma yürütmeyi bir sorumluluk kabul ediyoruz. Bu süreçte yürüttüğümüz pek çok çalışmanın yanında eğitim sisteminin bu afetten nasıl etkilendiğine dair bütünlüklü bir çalışma yürütülmesi gerektiğini de fark ettik. 20 Temmuz 2023’te yayınladığımız “Afetin Eğitim Sistemi Üzerindeki İzdüşümüne Bakmak: Diyarbakır’da Neler Oldu?” başlıklı izleme çalışmamız, eğitim sisteminin bir mekan olarak okul, faydalanıcısı öğrenci ve bakım veren/ebeveyn, çalışma yürütücüsü eğitim emekçisi ve sivil toplum alanına açık sendika ile bir bütün olarak bu afetten etkilendiğini gösterdi. Biliyoruz ki eğitim sistemi birbiriyle organik bağları olan yapılardan meydana gelir ve bu yapıların herhangi birinde meydana gelen bir sorun bütün sistemi derinden etkileme potansiyeline sahiptir. Önceki afetlerde yaşananlara, çözülmeyen sorunlara ve onarılmayan yaralara tanıklık ettik. Afet sonrası eğitim sisteminin sınırlı alanlarında günü kurtarmak üzere konuşulan ve çoğunlukla aksak şekilde yaşama geçirilen çalışmalara da tanıklık ettik. Yaşadığımız bu deprem sonrası bir araya gelip eğitim sistemine mekanı, çocuğu, bakım vereni, eğitim emekçisini ve sivil toplumu da dahil ederek bütüncül bir yerden söz üretmenin zamanının geldiğine inanıyoruz. Bu perspektiften hareketle Eğitim-Sen Amed Şubeleri olarak afet sonrası 11 ilde eğitim sistemi özelinde nelerin yaşadığını, ihtiyaçların neler olduğunu ve kapsayıcı ve barışçıl yeniden inşaa için hangi aktörlerin nasıl bir sorumluluk alması gerektiğini konuşmak istiyoruz. 2-3 Eylül 2023 tarihinde düzenleyeceğimiz çalıştaya katılımınızı bekleriz.”

Artı TV karasal yayınına son veriyor Artı TV karasal yayınına son veriyor