Asgari ücrete gelen ara zam ile birlikte artan yaşam maliyetleri bir çok kalemde fiyatların uçmasına neden oldu. Bunlardan bir de kira fiyatlarıyla yarışan aidat ücretleri. Toplumsal tepkiye neden olan kiralara ilişkin yüzde 25 sınırı yasal olarak varlığını sürdürürken, uygulamada ise durum hiç de öyle değil. Artan kira fiyatlarından dolayı oluşan mağduriyetler henüz çözüme kavuşmazken, hükümet bu kez de aidat fiyatlarına ilişkin yasal bir çerçeve oluşturmaya hazırlanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Adalet ve İçişleri Bakanlıkları'nın hazırladığı yasal çerçeve Meclis'e sunulacak. Buna göre, herkes site yönetemeyecek.

Sitelerin bütçeleri, nereye harcama yapıldığı, ne kadar aidat toplandığı her yıl denetlenecek. Defterleri incelenecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bağımsız denetçilerle birlikte yapacak

Yasal çerçeve ile birlikte oluşturulacak çerçeve ile şu adımlar atılacak: 

Türkiye’nin en ucuz büryanı onlarda ama yiyemiyorlar Türkiye’nin en ucuz büryanı onlarda ama yiyemiyorlar

“634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nda bazı değişiklikler yapılacak. Siteleri yöneten tesis yönetim şirketlerine mesleki standartlar getirilecek. Bu standartları sağlayan firmalara sertifika verilecek. Sektörün meslek tanımı yapılacak.

Türkiye'de 3 bin 800 tesis yönetim şirketi bulunuyor. Bunlar genel kurulda oy çokluğuyla seçiliyor. 3 bakanlığın hazırladığı düzenleme yasalaşırsa, bu şirketlerden belge alamayan kapanacak. Tesis yönetim şirketlerinden saha tecrübesi, adli sicil kaydı ve mali belgeler istenecek.

Bundan böyle sitelerin yönetimini kat malikleri kafasına göre atayamayacak. Mafya düzeni son bulacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği tarafından yetkilendirilmiş, mesleki yeterlilik sertifikasına sahip firmalar siteleri yönetebilecek. Bakanlığın sertifikalandırdığı şirketler arasından seçim yapılacak.”

Temmuz ayında asgari ücrete yapılan yüzde 34'lük zammın ardından site aidatlarında da ara dönem artışları başlamış, bazı sitelerde yüzde 70'e varan oranda zamlar gerçekleşmişti. Yüksek zamlar fahiş artış olarak nitelendirilecek ve yüzde 30'luk tavan sınırı uygulamasına geçilecek.