Kitleler her zaman bir lider otoritesinin altına girerler.

Liderin Fikirleri çekirdek yapıyı oluşturur.

Kitle bir sürü gibi davranır. Uyum sağlayamayan sürünün dışına düşer.

Kitle içindeki bireylerin eğitimlisi, eğitimsizi kendi düzeylerinden vaz geçerek vasatlaşıp eşitlenirler. Artık önderin işi kolaylaşmıştır.

Önderde fikirlerinin hipnozu altında güdülendir. Bu fikirlerin dışında her şey sakıncalı ve batıl görünür. Önderler daha ziyade düşünce adamı değil, eylem adamıdır.

Eylemleri, fikirlerine saha açıp genişlenmeye yöneliktir.

Öngörü, şüphe ve eylemsizlik yarattığı için, öngörülü davranmazlar.

Dışardan deli gibi görünür.

Sinir hastası, gözü dönmüş, yarı akıl hastası tarzındadır.

Kendilerine karşı olan her türlü aklı ve karşı görüşü boşa düşürür. Hatta düşmanlaştırır.

Küçümsenme ve zulme uğrama onları kışkırtır.

Kitleye dönüşmüş bireyler, iradelerini tek bir iradeye yöneltir.

Kitleler sadece önderlerin fikirlerini dinler ve yayarlar.

Birbirlerini hiç görmemiş olsalar bile bu rol sadece önderden beklenir.

Kişi kitlenin inancının bir parçası olduğunda 10 kat güçlenir. Birey bu kitleden kopunca önce bu gücünü kaybedeceği için ölümüne kitlede kalmayı yeğler.

-bir dinin ve fikrin yaratılmasında önderlerin rolü büyüktür.

Önder bunu başardığı zaman kendi büyüklüğü de tartışılmaz olur.

İnançlarını bütün dünyaya yayan önderin, eğitimli, filozof ne de şüpheci olmaları gerekmez.

Sadece inanç yaratmaları ve inançlarını tartışmaz hale getirmeleri yeterlidir. Bu inançlar yasa haline getirilir. Kitleler o yasalara kendilerini tabi tutarlar.

Kitlenin hiçbir konuda fikri olmaz. Kendini önderin fikrine uyarlar. Bu adaptasyon onu kitlenin en makulüne dönüştürür.

Tek kılavuz önderdir. Kitlelerin düşünmesine fikir üretmelerine gerek yok. Önderlik onların hepsini hal eder.

Önderler yok oldukları zaman, yasa ve inanç haline gelen fikirlerini havarileri üstlenir. Ve bunlar birçok mezheplere bölünür. (Klik). Mezhepler önderlerin adına despotluk yaparak inançlarını devam ettirirler. Artık önderin ya heykeli ya resimleri ya da ikonları mabete dönüştürülür.

Eğer önder öldükten sonra havarileri yoksa, yeni dönem onu düşmanlaştırır.

Önderler enerjik ve despotik karaktere sahip. Bu özelliklerini kaybettikleri zaman, kitleleri peşlerinden sürükleyemez ve tarih sahnesinden silinirler. Sürekli uyarı ve eleştiri alır konumuna düşerler.

Din ve büyük eser kurucuları olan önderler. Dünya sahnesinde her zaman kendilerine bir yer bulurlar. Kitleler edindikleri inançları akıl yolu ile elde etmezler. Liderin Bulaşma mekanizmasıyla yayılır.

İnançlar ilk etapta en aşağı tabakaya yayılır. Sonradan bütün tabakalar, bu inancın baskısı altında aşılanır.

Kitlenin bütün tabakaları, aynı önderi ortak payda olarak benimser.

Bu önder kitlenin çimentosu olur.

Önderler iki hedefe kilitlenirler. Birincisi, rakip önderi imha etme ve kendi kitlesini başka kitlelere karşı yabancılaştırma (konsolide) . Musa kendi kitlesini firavun ramsese kaptırmamak için, bir gecede 3000 kişi öldürtmüş. Askerlerine-sizler Allah’ı memnun ettiniz, Allah’ta sizleri kutsadı. Artık kesin olarak cennettesiniz-

Önder ilk etapta saygınlığını kitlelere benimsetir. İkinci etapta inançlarını saygın ve tartıştırmaz. Tartıştırılan bir önder, inançları da kitleler nezdinde sönümlenir ve kitle dağılır. Burada hayranlık ve korku pompalanma yöntemi kullanılır.

Önderler öldükten sonra, havarileri onların saygınlıklarını koruma altına almak için, korku yaratmaya devam eder. Böylece kitlenin zihninde inançların(doktrinler) hakimiyeti devam eder.

Eleştiri yeteneği felce uğrar.

Böylesi bir yapılanmada, Güçlü olan kitle değil, otoritedir. Artık kitleler, otoritenin güçlü kanatları altındadır.

Bu bir Formüldür.