Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), 1 Mayıs İşçi Bayramı’na dair Beşiktaş Barbaros Meydanı’nda açıklama yaptı. TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan, Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm ve HDP İstanbul İl Eşbaşkan Ferhat Encu’nun yanı sıra çok sayıda işçi açıklamaya katıldı. “Yaşasın 1 Mayıs” pankartının açıldığı açıklamada, “Birleşe birleşe kazanacağız”, “Faşizm karşı omuz omuza” ve “Yaşasın 1 Mayıs, bîjî yek gulan” sloganları atıldı.

Açıklamada konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, bu yıl kutlanacak 1 Mayıs’ın son derece önemli olduğunu belirterek, “Bugün hem ülkemizde hem dünyada işçi sınıfının, emekçilerin, kadınların, bu ülkenin ve dünyanın tüm değerlerini ve güzelliklerini üretenlerin dayanışmasına, birliğine ve sesine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Mevcut sınıfın kadınlara ve emekçilere hiçbir şey vaat etmediği bu dönemde 1 Mayıs’ta alanlarda birleşecek olan irade son derece önemlidir. 2023’ün 1 Mayıs’ı yeni bir başlangıç olacaktır. 1 Mayıs meydanlarından başlatarak, hep birlikte omuz omuza değiştirmeye kararlıyız” dedi.

KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan, 1 Mayıs'ın bir öfke olduğunu dile getirerek, “2023 1 Mayıs’ı, bugüne kadar bu ülkede karşı karşıya kaldığımız baskının, en demokratik haklarımızı kullanmanın önünde oluşturulan barikatların öfkesidir. Yine bu 1 Mayıs, özelleştirme politikaları sonucunda tasfiye edilen kamusal hizmetlerin deprem afetinde felakete dönüşmesinin hesaplaşması olacaktır" ifadelerini kullandı.

Ardından konuşan TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı ise, 14 Mayıs seçimlerinin önemine dikkat çekerek, şöyle devam etti: “Bu seçim, değişimi ve yeniden inşayı mutlaka birlikte başaracağımız günleri bize hatırlatıyor. Mücadeleden hiç vazgeçmedik, vazgeçmiyoruz. Bundan sonrası içinde haklarımızı almak için mücadeleye devam edeceğiz. Sömürüyü durdurmak için neoliberal kapitalist patriarkal sistemin sona ermesi için bu mücadelenin devam etmesine ihtiyaç olduğunu her seferinde tekrarlamaktan yılmayacağız.”

Editör: Ali Abbas Yılmaz