KÜNYE

İmtiyaz Sahibi

Ali ABBAS YILMAZ

[email protected]

Haber Müdürü

Arif BULUT

[email protected]

Almanya Temsilcisi

İrfan Erdoğan

[email protected]

Editör

Ali Vuranel

[email protected]

Yayın Türü: Yerel Süreli Yayın

Yönetim Yeri: Elazığ Bulvarı Diyar Galeria No: 6/64 Yenişehir/Diyarbakır

Telefon: +90 501 211 68 21

İnternet Adresi: https://surajans.com

E-Posta Adresi: [email protected]