SUR AJANS- 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı için bir araya gelen Alınteri, Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu (BDSP), Birleşik Devrimci Parti (Devrimci Parti), Birleşik İşçi Hareketi (BİH), DKDER, Devrimci Tekstil Sendikası (Dev Tekstil), Devrimci Hareket, Emekçi Hareket Patisi (EHP), Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), İşçi Emekçi Birliği, İşçi Hareketi Koordinasyonu, İKEP, İşçi Birlikleri Sendikası, Kaldıraç, Köz, Mücadele Birliği Platformu, Odak, Proleter Devrimci Duruş, Sosyalist Dayanışma Platformu (SODAP), Sosyalist Kadın Hareketi, TOMİS, Yeni Dünya İçin Çağrı, ortak bir metin yayınlayarak 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlama çağrısı yaptı.

Baskı ve saldırıların gölgesinde

1 Mayıs’ın saldırı ve baskıların arttığı bir süreçte kutlanacağının belirtildiği açıklamada, “Bölgemizde emperyalist saldırganlığın yol açtığı katliamlar sürerken, kapitalist-emperyalist sistemin derinleşen krizinin etkisiyle, egemen sınıflar tarafından milyonlarca işçi ve emekçiye kölelik ve sefalet koşullarının daha pervasızca dayatıldığı; işsizliğin kitlesel boyutlara ulaştığı; güvencesiz çalışmanın, esnekleştirmenin, işten çıkarmaların yaygınlaştığı; emek-sermaye çelişkisinin derinleştiği ve tüm bunlara devletin baskı, yasak, tutuklama, tecrit terörünün eşlik ettiği bir dönemde 1 Mayıs’ı karşılıyoruz” denildi.

‘1 Mayıs topyekun direniş günü olmalıdır’

1 Mayıs’ın ‘kitlesel ve devrimci bir şekilde kutlanmasının’ önemine vurgu yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “1 Mayıs 2024, toplumsal direnişin tüm bileşenlerine; işçilere, kadınlara, öğrencilere, halklara yöneltilen topyekûn saldırıya karşı topyekûn direnişin günü olmalıdır. Toplumsal mücadelenin hapsedilmeye çalışıldığı cendereden çıkışı için 2024 1 Mayıs’ın Taksim’de kutlanmasının siyasal anlamı ve önemi açıktır.

Ankara’nın göbeğinde gazeteciye saldırı Ankara’nın göbeğinde gazeteciye saldırı

1 Mayıs’ı Taksim’de örgütleyelim

Bunlardan alınacak güçle yola çıkarak kitlesel, birleşik, tarihsel ve sınıfsal özüne uygun, devrimci 2024 1 Mayıs’ını beraber örgütlemeliyiz. Bu sorumluluk hepimizindir. Sendikalar, meslek odaları, DKÖ’ler, siyasi partiler, devrimci güçler kısacası tüm emek güçleri, 2023 1 Mayıs’ından dersler çıkarıp bu sorumluluğun altına girerek, birleşik ve kitlesel bir 1 Mayıs için bir an önce harekete geçmelidir. Fabrikalarda, İş yerlerinde, mahallelerde, okullarda, kısaca yaşamın her alanında güçlü bir hazırlık çalışması yürütülmelidir. 2024 1 Mayıs’ını baskı ve saldırılara yanıt olması için, birleşik, kitlesel, devrimci 1 Mayıs’ı Taksim’de birlikte örgütlemek için tüm devrimci yapıları, sendika ve kitle örgütlerini, güçlerini birleştirmeye ve ortak davranmaya çağırıyoruz.”

Editör: Haber Merkezi