Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Amed Milletvekili Ceylan Akça Cupolo’nun, 28’inci yasama döneminde Meclis’e verilen soru, araştırma önergeleri ile kanun tekliflerinin akıbetine ilişkin 6 Aralık’ta Meclis Başkanlığı’na verdiği soru önergesi TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı tarafından yanıtlandı. 22 Aralık’ta verilen yanıtta, siyasi partilerin dönemin başından 8 Aralık’a kadar verdiği soru önergelerin dağılımı ve sayısı tablo şeklinde yer aldı.  

AKP ve MHP’nin verdiği önergeler

Buna göre; 28’inci dönem boyunca AKP 10 soru önergesi verdi. Bu önergelerin 1’ine yanıt verilirken 9’una yanıt verilmedi. Dönem boyunca 73 soru önergesi veren MHP’nin 51 önergesine yanıt verildi, 16’sına yanıt verilmedi. MHP’nin yanıtlamayı bekleyen ve yanıtlama süreci henüz tamamlanmayan önerge sayısı ise 6.

DEM Parti

Dönem içerisinde en çok önerge veren parti Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) oldu. Parti henüz isim değişikliğine gitmeden (Yeşil Sol Parti) 2 bin 188 soru önergesi verdi ve bu önergelerin 941’ine yanıt verildi. DEM Parti olarak isim değişikliğine gittikten sonra ise 464 soru önergesi verildi. Bu önergelerin de 51 tanesi yanıtlandı. Partinin cevaplanmayan önerge sayısı 203 olurken, cevaplama süresi devam eden önerge sayısı 210.

soru-önergesi

CHP ve İYİ Parti

CHP dönem süresince 2 bin 542 soru önergesi verdi. Bu önergelerin bin 526’sına yanıt verilirken, 841’ine yanıt verilmedi. CHP’nin yanıtlamayı bekleyen önerge sayısı ise 175. İYİ Parti de yasama döneminde bin 33 soru önergesi verdi. Partinin 631 önergesine yanıt verilirken, 363’üne yanıt verilmedi, yanıtlanmayı beklenen önerge sayısı ise 39.

Verilen tüm önergeler

Böylece yasama yılı içerisinde Meclis’teki diğer partilerle birlikte 6 bin 789 soru önergesi verildi. Süresi içinde bin 692 önerge yanıtlanırken, 2 bin 58 önerge süresi geçtikten sonra yanıtlandı. Yanıtlanmayan önerge sayısı 2 bin 569, cevaplanmayı bekleyen soru önerge sayısı ise 469 olarak yer aldı.

soru-önergesi-iade

DEM Parti’den depremzedeler için Meclis'e 'araştırma' önerisi DEM Parti’den depremzedeler için Meclis'e 'araştırma' önerisi

Araştırma önerge sayısı

Verilen yanıtta, siyasi parti temsilcileri tarafından verilen araştırma önergelerine ilişkin bilgilere de yer aldı. Buna göre Meclis’e bu güne değin AKP tarafından 1 tane araştırma önergesi verildi ve bu önerge Meclis’te kabul edildi. DEM Parti’nin verdiği 259 araştırma önergesinden 18’i iade edildi, 1 tane önerge kabul edildi. CHP’nin verdiği 250 araştırma önergesinden 1 tanesi kabul edildi. Ayrıca, Meclis’e 22 genel görüşme önerisi verildi. Bu görüşme önerilerinin 19’u hala gündemde iken 1 tanesi kabul edildi. CHP’nin verdiği 2 öneri ise kabul edilmedi.

sor-önergesi-cevap

Sadece AKP’nin teklifleri kabul edildi 

Partilerin verdiği kanun tekliflerine ilişkin ise şu bilgilere yer verildi: “AKP yıl boyunca 139 kanun teklifi verdi. Bu tekliflerden 73’ü şu anda komisyonda yer alırken, 33 tanesi ise Meclis’ten geçip kanunlaştı. 33’ü ise hala gündemde. CHP bin 399 kanun teklifi verdi. Bu tekliflerin 2 tanesi geri alındı. Diğer teklifler ise hala komisyonda. DEM Parti 175 kanun teklifi verdi. Bu tekliflerin tümü de hala komisyonda.”

Bugüne değin tüm siyasi partiler bin 857 kanun teklifi verirken, bu tekliflerden AKP’nin 33 kanun teklifi dışında hiçbir partinin teklifi kabul edilmedi.

Tek bir komisyon kuruldu

Yanıtta, yıl boyuna Meclis Araştırma Komisyonun açılmasına ilişkin verilen önerge sayısı da yer aldı. Buna göre 570 önerge verildi. Ancak bu önergelerin sorulmasına rağmen siyasi parti dağılımına göre yanıt verilmediği dikkat çekti. Meclis’in verdiği yanıta, önergelerin 5’i birleştirildi ve Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilmesi neticesinde Balıkçılık ve Su Ürünleri Sektöründe Yaşanan Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Meclis Araştırması Komisyonu kuruldu.

Verilen cevaplarda, 27’nci ve 28’inci dönem boyunca Meclis’e, Meclis soruşturması önergesinin verilmediği bilgisi de yer aldı.

Kaynak: MA