12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü’nde, Türkiye’de 23 milyon çocuktan 2 milyonu ‘işçilik’ yapıyor. 2022 yılının ilk beş ayında 15 çocuk, son 9 yılda ise en az 556 çocuk çalışırken hayatını kaybetti.

Dünyada çocuk işçilerin sayısı son 4 yılda 8.4 milyon artarak 160 milyona yükseldi. Türkiye’de 5-17 yaş aralığında bulunan 16 milyon 457 bin çocuktan iki milyonuna yakını çalışma hayatının içinde fiilen yer alıyor. Çocuklar ağır koşullar altında, hiçbir sosyal güvenceleri olmadan çalıştırılıyor.

Çalışma hayatındaki yetersiz denetimlerin çocuklar için bir yaşam hakkı ihlaline dönüşürken, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) verilerine göre, 2013’te 59 çocuk, 2014’te 54 çocuk, 2015’te 63 çocuk, 2016’da 56 çocuk, 2017’de 60 çocuk, 2018’de 67 çocuk, 2019’da 67 çocuk, 2020’de 68 çocuk 2021’de 62 çocuk, 2022’nin ilk beş ayında 15 çocuk; yani 2013 ve 2022 (ilk beş ay) yılları arasında en az 571 çocuk çalışırken hayatını kaybetti. Çocuk iş cinayetlerinde genel olarak her yıl mayıs ayından itibaren ciddi bir artış görüldü. Okulların tatil olduğu aylarda çalışan çocuk sayısındaki artış, tarım istihdamının mevsimsel artışı, stajyerliğin artması gibi nedenlerle bu dönemlerde çocuk iş cinayetlerinde büyük bir artış yaşandı.

Ekonomik kriz çocuk işçiliğini arttırdı

12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü’nde açıklama yapan CHP Milletvekili Candan Yüceer, yoksullukla birlikte çocuk işçiliğinin de arttığını ifade etti. Yüceer, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün verilerine göre Türkiye’de, Suriyeli çocuk işçi sayısının 200 bin civarında tahmin edildiğini söyledi. Okula gidemeyen mülteci çocukların erken yaşta evliliğe ve çocuk işçiliğe zorlandığını belirten Yüceer, “Çocuklar işyerlerinde aile korumasından uzakta her türlü sömürüye ve istismara açık hale gelmektedir. Çocuklar, sabah kalktıklarında işyerlerine değil okullara gitmelidir” dedi.

Çocuk iş cinayetleri tarım alanında yoğunlaşıyor

Türkiye’de çocuk işçilerin yüzde 30.8’inin tarım, yüzde 23.7’sinin sanayi, yüzde 45.5’inin ise hizmet sektöründe çalıştırıldığını belirten Yüceer, “Çocuk işçiler, çocuk işçiliğinin en acımasız biçimleri arasında olan sokakta, küçük ve orta ölçekli işletmelerde, aile işleri dışında, ücret karşılığında gezici ve geçici tarım işlerinde çalıştırılıyor. Tarım, Türkiye’de ücretli ya da ücretsiz aile işçisi çocuk işçiliğin en yoğun olduğu iş kolu. Çocuk iş cinayetleri de çocuk istihdamının en yoğun olduğu ve kötü çalışma koşulları nedeniyle tarım alanında yoğunlaşıyor. Tarım işçisi çocukların yüzde 64’ü 5-14 yaş arasında” diye konuştu.

Editör: Haber Merkezi