SUR AJANS- Dersim Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu, 2023 yılı şiddet raporunu yayımladı. Dersim merkezi ve 5 ilçesinde 2023 yılı içerisinde ceza mahkemelerine yansıyan davalara ilişkin verilerin paylaşıldığı rapora göre, Dersim’de bir yılda 119 dava dosyası açıldı.

‘Mücadeleden geri durmayacağız’

Raporda, “İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasının devamında Anayasa ve Medeni Kanun da kadınları ve çocukları şiddetten koruyacak, eşitliği sağlayacak kazanılmış hakların geriletilmesine ilişkin tartışmalar sürerken, bu veriler nüfus yoğunluğunun düşük olduğu ilimizde bile şiddet vakalarının çokluğu göz önüne alındığında vahamet göstermektedir. Bu vesileyle kadınları ve çocukların şiddetten koruyacak yasal düzenlemelerin artırılmasının ve mevcut mevzuatın titizlikle uygulanmasının gerekliliğine dikkat çekiyoruz. Kazanılmış yasal hakların geriletilmemesi için gerekli mücadelen geri durmayacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz” ifadelerine yer verildi.

Hakaret ve tehdit suçundan 106 dosya

İl genelinde 2023 yılı içerisinde hakaret suçu kapsamında 56 dava dosyasının açıldığı ifade edilen raporda, “Dava dosyalarının 2 tanesi Nazımiye’de, 5 tanesi Mazgirt’te, 36 tanesi Merkez’de, 4 tanesi Pülümür’de, 9 tanesi Hozat’ta açılmıştır. Mağdurların tümünün cinsiyeti kadındır. 2023 yılı içerisinde il genelinde tehdit suçu kapsamında 50 adet dava dosyası açılmıştır. Dava dosyalarının 3 tanesi Nazımiye’de, 8 tanesi Mazgirt’te, 34 tanesi Merkez’de, 5 tanesi Hozat’ta açılmıştır. 50 adet tehdit dosyasında 54 mağdur kadın taraf olmuştur” denildi.

Yaralama davalarının hepsinde mağdur kadın

Yaralama suçu kapsamında 2023 yılı içerisinde 38 dava dosyasının açıldığı aktarılan raporda, “Dava dosyalarının 10 tanesi Nazımiye’de, 13 tanesi Mazgirt’te, 5 tanesi Merkez’de,1 tanesi Pülümür’de, 6 tanesi Hozat’ta, 3 tanesi Pertek’te açılmıştır. Mağdurların tümünün cinsiyeti kadındır. 2023 yılı içerisinde müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanma, çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak, satmak, çocuk, hayvan, ölmüş insan bedeniyle ilgili müstehcen yayınları yaymak suçlarından toplam 9 adet dava dosyası açılmıştır. Dava dosyalarının 8 tanesi Merkez’de, 1 tanesi Hozat’ta açılmıştır. 9 adet dosyanın mağdurlarından 4 tanesi kadın 5 tanesi çocuktur” bilgisi yer aldı.

Taciz ve istismar suçundan açılan davalar

Raporun devamında şu ifadeler yer aldı: “2023 yılı içerisinde il genelinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu kapsamında 4 adet dava dosyası açılmıştır. Dava dosyalarının tümü Merkez’de açılırken mağdurların da tümü kadındır. 2023 yılı içerisinde il genelinde cinsel taciz suçu kapsamında 4 adet dava dosyası açılmıştır. Dava dosyalarının 2 tanesi Merkez’de, 2 tanesi Hozat’ta açılmıştır. Mağdurların tümünün cinsiyeti kadındır. 2023 yılı içerisinde il genelinde Nitelikli cinsel istismar, 12 yaşından küçük çocukların cinsel istismarı ve sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı da dahil olmak üzere, çocuğun cinsel istismarı suçundan toplam 13 dava dosyası açılmıştır. Dava dosyalarının tümü Merkez’de açılmıştır. Mağdurların 3’ü erkek çocuğu ve 10’u kız çocuğudur.”

119 dosya kararı çıktı

Söz konusu davalarda mağdurların en büyüğünün 76 en küçüğünün 9 yaşında olduğu ifade edilen raporda, “Sanıkların en büyüğü 70 yaşındayken en küçüğü 15 yaşındadır. Sanıkların eğitim durumu ilkokul mezunundan lisans mezununa varan bir yelpazede değişkenlik göstermektedir. Mağdurların eğitim durumu ilkokul mezunundan yüksek lisans mezununa varan bir yelpazede değişkenlik göstermektedir. Hakaret, tehdit ve yaralama suçu mağdurları ağırlıklı olarak ev hanımı; cinsel istismar mağdurları ise öğrencidir. Tüm dosyaların 119’u karara çıkmışken 55’i ise derdesttir” diye kaydedildi.

Editör: Ali Abbas Yılmaz