Devlet destekli tarım sigortalarında toplam sigorta bedeli, 2023 yılında yıllık %115,5'lik bir artış göstererek 638 338 316 701 TL oldu. Branş ayrımında en yüksek yıllık artış %283,8 oranı ile su ürünleri hayat sigortasında gerçekleşti.

Devlet destekli tarım sigortalarında toplam poliçe sayısı ise yıllık %0,3'lük bir artış ile 3 086 697 adet olarak gerçekleşmişti.

Devlet destekli tarım sigortalarında toplam poliçe sayısı ve sigorta bedeli, 2017-2023 arası verilere göre, toplam devlet destek prim tutarı %91,7 arttı.

Toplam devlet destek prim tutarı %91,7 artışla 9 244 510 895 TL olurken, toplam prim tutarı %92,6 artışla 17 349 600 284 TL olarak gerçekleşti. Sigorta ettirilen alan (sera dahil) 2023 yılında %4,4 azalma göstererek 33 372 370 dekar olmuştur. sigorta ettirilen büyükbaş hayvan sayısı ve küçükbaş hayvan sayısı ise sırasıyla %42,9 ve %0,2 arttı.

DİSK, Türk-İş ve Hak-İş’ten asgari ücrete zam çağrısı DİSK, Türk-İş ve Hak-İş’ten asgari ücrete zam çağrısı

Toplam ödenen hasar bedeli %109,6 arttı

Toplam ödenen hasar bedeli branşlara göre incelendiğinde ilk sırayı 5 076 169 657 TL bedel ile bitkisel ürünler, ikinci sırayı ise 1 505 720 636 TL bedel ile büyükbaş hayvan hayat sigortası almakta. Toplam ödenen hasar bedeli nedenlerine göre incelendiğinde ise 2 378 149 573 TL bedel ile don olayı ilk sırayı aldı.

Editör: Haber Merkezi