Diyarbakır Mermerciler Madenciler Derneği (DİMAD), 8. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Dimad Genel Kurul

Açılış konuşmasını DİMAD Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Çağdaş yaptı.

‘4000 yıllık bir geçmişe sahip’

Açılış konuşmasında Çağdaş, derneğin kuruluşuna ve niteliğine ilişkin bir giriş yaptı. Ardından

Sözlerini şöyle sürdürdü: “Yaşadığımız coğrafyanın ve ilimizin madencilik tarihi kadimdir. Dünyada ilk bakır işletmeciliği Diyarbakır Çayönü’nde yapılmıştır. Halen üretimi devam eden Ergani Maden Bakır Ocağı ve İşletmesi 4000 yıllık bir geçmişe sahiptir. Doğal taş sanatı, surlarda, köprülerde, camilerde, kiliselerde, hanlarda, hamamlarda, resmi ve sivil mimari örneklerinde nakış gibi işlenmiştir ve binlerce yıldır halen ayaktadır. Diyarbakır Mermerciler ve Madenciler olarak, Mezopotamya coğrafyasının kadim şehrinde yeraltı kaynaklarını sanayiye ekonomik bir değer olarak kazandırmak için zorlu bir mücadele veriyoruz. 2000 yıllarda mermer sektöründeki teknolojik yeniliklerle yapılan yatırımlar sonucu, ilimiz ihracatının %50 madencilik sektörüne tarafından yapılıyordu.  Türkiye Doğal taş sektörüne kazandırdığımız 47 renk ve desende ki mermerlerimiz Ortadoğu, Afrika, Avrupa Çin başta olmak üzere Dünyanın birçok önemli mimari projelerinde yer almıştır. Diyarbakır bazaltı ve Diyarbakır beji uluslararası marka bilinirliği olan mermerlerimizdir.”

Destek yetersiz

Kent kamuoyunda ve yöneticilerinde gerekli takdir ve desteği alamadıklarını ifade eden Çağdaş, “DTSO ve DOGUNSİFED dışında yerel ve merkezi kurumlardan ve onların yöneticilerinden bir destek alamadık. Batı illerinde yapılan Maden sektörü toplantılarına Kamu – Özel-STK iş birliği katılım ve dayanışma örneklerini biz de görmek istiyoruz. Diyarbakır da merkez kurumlar ile yerel kurumlar arasında bir iletişim sorunu bulunmaktadır. Bu sorun ilimizin ekonomik kalkınmasını olumsuz etkilemektedir” dedi.

Sorunlar ve beklentileri

Çağdaş, sorun ve beklentilerini ise şöyle sıraladı:

“•Ekonomik alanda yaşanan belirsizlik ve fiyat dalgalanmaları en çok maden sektörünü etkilemektedir. Zira bizler devletin teşvikini almayan, altyapı yatırımlarını kendisi yapan diğer sektörlere ilave ciro bazlı %5 devlet katkı payı veren hektar başı yıllık 100000 TL arazi izin bedeli ödeyen bir sektörüz.

•Ekonomik istikrarsızlık ve ek ödemeler, Maden sektörünün orta ve stratejik plan yapmasını zorlaştırmaktadır.

 •Ülkemizin içinde bulunduğu Ortadoğu coğrafyasında yaşanan çatışmalar ve bunun sonucundaki uluslararası ilişkilerimiz sonunda ihracat pazarlarımızı olumsuz etkilemektedir. Fabrikalarımız %60 kapasite ile çalışmaktadır. (Suudi Arabistan, Mısır, İsrail, Irak, Suriye gibi ülkeler)

•Bölgemizde yaşanan çatışmalı ortam madencilik arama ve işletme süreçlerini, ticari alım heyetlerinin ilimizdeki  ocak ve fabrika ziyaretlerini olumsuz etkilemektedir.

•2018 Yılındaki Cumhurbaşkanı Genelgesi ile üyelerimizin maden ruhsatlarına erişimi ve izin alma süreçlerini olumsuz etkilemektedir.  Bu etkiler halen devam etmektedir. Aşırı bürokratik süreçler ve Güvenlik Soruşturmaları güçlü sermayeleri olan firmaların dağılımına ve batı illerine taşınmasına neden olmaktadır.

•İran ve Mısır Doğal taş ithalatı ülkemizin ve ilimizin mermerlerinin satış ve pazarlamasını olumsuz etkilemektedir.”

Talep ve öneriler

Sektörün taleplerini de Çağdaş şöyle sıraladı:

•Haklarında mahkemelerce Ticaret Faaliyetleri kısıtlanmamış tüm üyelerimize maden ve izinlerin verilmesini istiyoruz.

•Ruhsat izinleri, Mera, Orman izinlerinin yerel kurumlara verilmesini istiyoruz.

•MAPEG Diyarbakır Bölge Müdürlüğü oluşturulsun izinler buradan verilsin.

•Maden arama ve işletme süreçlerinde 8 Bakanlık 23 Genel Müdürlükten izin almaktayız. Aşırı bürokratik süreçler zaman kaybına yol açmakta. Tüm izin süreçlerinin bir bakanlıktan tekelden yürütülmesi ve sonuçlanmasını istiyoruz. Bunun için MADEN BAKANLIĞI kurulsun.

•İl Maden Kurulu oluşturulsun. Kamu-Özel Üniversiteler ve STK’lar bu kurulda yer alsın. Bölgesel Maden Stratejileri bu kurulda tartışılsın, Ulusal Maden Politikalarına altlık oluşturulsun.

•Ticaret ve Sanayi Odalarında “Taş Toprak ve Madene dayalı imalat komitelerinin adının “Maden Komitesi” olarak değiştirilmesini ve Maden Meclisi alt kurulları oluşturulsun. Sektörel temsiliyetleri daha demokratik ve tabana yayılmasını istiyoruz.

•Maden sektörüne akaryakıt desteği verilmelidir.

•Diyarbakır’da TOKİ projelerinde Diyarbakır Taşlarına öncelik verilsin Kamu – Özel konut projelerinde ve Belediyelerimizin kent peyzajında yerel doğal taşlar kullanılsın.

•MAPEG tarafından ihale edilen metalik madenlere ilişkin tesis şartnamesine bölgeye yatırım amaçlı tesislerin yakın çevrede olma şartları getirilsin.

•İlimiz ve Bölgemiz Maden kaynakları açısından zengindir. Bingöl-Diyarbakır DEMİR yatakları, Elâzığ KROM, Diyarbakır-Elâzığ BAKIR, Diyarbakır- Hakkâri KURŞUN ÇİNKO, Mardin FOSFAT, Şırnak KÖMÜR vb. Bu kaynakları katma değerli ürünlere dönüştürdüğümüzde ilimize ve insanımıza ekonomik olarak yansıyacak, aş ve iş sağlanacaktır.

•Diyarbakır da Teknik Üniversitenin kurulması halinde MADEN, TARIM, İNŞAAT. MAKİNA, BİLGİSAYAR alanlarında ulaşacağımız ileri düzey teknoloji sayesinde, İlimizde ve bölgemizde işsizlik geri kalmışlık sorunlarımızı çözer, uluslararası rekabet şansımızı artırmış oluruz.

Mehmet Kaya-2

Ardından DTSO Başkanı Mehmet Kaya söz aldı. Kaya, sektörün ekonomide tuttuğu yere dikkat çekti.

Doğu Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (DOGÜNSİFED) Başkanı Devrim Türk, madencilik sektöründe izinlerinde yaşanan sorunlara vurgu yaptı. Türk, izinlerdeki çifte standarda dikkat çekti.

Fahrettin Cagdas

Genel Kurul’da üye aidatlarına ilişkin tüzük değişikliğine gidildi. Ardından DİMAD Başkanı faaliyet raporunu okudu.

Ardından mali rapor okundu.

Okunan raporlar ibra edildi. Yeni bütçe oylandı.

Genel Kurul’da Fahrettin Çağdaş’ın listesi oy birliği ile seçildi.

Yönetim Kurulu Asil

1. Fahrettin Çağdaş

2- A. Nasır Gül

3- Cemal Şimşek

4. M. Tahir Özer

5. Nimetullah Okumuş

6. Fesih Şimşek

7. Abdullah Onat

Yönetim Kurulu Yedek

Ömer Faruk Dönegel

Seyithan Çiçek

Seda Berakatoğlu

Refik Türk

Arda Tutal

Ramazan Azun

Hanifi Gürler

Denetim Kurulu Asil

Akın Gölcük

Küllihan Kula

Baran Türk

Denetim Kurulu Yedek

Hacı Mehmet

Doğan Şener

DEM Parti sözcüsünden İçişlerine yanıt DEM Parti sözcüsünden İçişlerine yanıt

Ekin Cihangiroğlu

Çağdaş, Genel Kurul sonunda yaptığı konuşmasında, "Sahip çıktığınızda sorunlarınıza çözüm bulabilirsiniz. Hukuksal alanda sorunlarımız var. DİMAD'ın hukuk komisyonu çalışıyor. Mali konulardaki sorunlarımızda mali müşavirlerden destek bekliyoruz. Önümüzdeki dönem raporlaştırmalara özen gösterelim. Danışma Kurulu oluşturacağız, üyelerimizin görüş ve önerileriyle daha da güçleneceğiz" dedi.

Editör: Ali Abbas Yılmaz