Diyarbakır Barosu, Anayasa Mahkemesi'nin tutuklu Milletvekili Can Atalay'a ilişkin veridği ihlal kararını hatırlatarak, "AYM kararı gereğince Can ATALAY derhal serbest bırakılmalıdır" çağrısı yaptı. 

Van ve Batman Eş Başkanlarından Bucak’a ziyaret Van ve Batman Eş Başkanlarından Bucak’a ziyaret

Diyarbakır Barosu’ndan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “14 Mayıs seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) Hatay milletvekili seçilen tutuklu Can Atalay hakkında, yasama dokunulmazlığı ihlal edilerek, yargılamaya devam edilmiş ve hüküm kurulmuştur.

Anayasa Mahkemesince alınan karar gereğince, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma haklarının korunmasına ilişkin temel güvencelere sahip, belirliliği ve öngörülebilirliği sağlayan anayasal veya yasal bir düzenlemenin bulunmaması gözetilerek Anayasanın 19 ve 67. Maddelerinin ihlal edildiğine karar verilmiştir. Söz konusu karar 25 Ekim 2023 tarihli olmasına ve aynı gün içerisinde İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne bildirilmesine karşın, henüz uygulanmamıştır.

Anayasa Mahkemesi kararlarında vurgulandığı üzere, Anayasa'nın 153. maddesinin son fıkrasında Anayasa Mahkemesi kararlarına uyma ve bu kararları değiştirmeksizin yerine getirme hususunda yargı dâhil hiçbir kuruma herhangi bir takdir yetkisi tanınmamış veya bu konuda bir istisnaya yer verilmemiştir. Anayasa Mahkemesinin temel hakların ihlali ile sonuçlarının giderilmesi hususunda kararının gereğinin İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nce zımnen yerine getirilmediği görülmektedir.

Can ATALAY’ın yasama dokunulmazlığı göz ardı edilerek seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile Anayasanın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edici şekilde hüküm kurulmasına karşın henüz sonuçlarının giderilmemesi, temel hakların ihlal edildiği bir yargı sürecinin yaşandığını göstermekte olup, devam eden temel hak ve hürriyetleri ihlal edici uygulamaya son verilmeli ve AYM kararı gereğince Can ATALAY derhal serbest bırakılmalıdır”

Editör: Ali Abbas Yılmaz