Diyarbakır Barosu, temel hak ve hürriyetlere dair yerinde gözlem ve tespitlerde bulunulması amacıyla İmralı Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun ziyaret edilebilmesi talebiyle Adalet Bakanlığına başvuruda bulundu.

Diyarbakır Barosu Başkanlığı başvuru dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

“Baromuz tarafından;

•28.11.2021 tarihinde İmralı Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda Baromuz tarafından temel hak ve hürriyetlere ilişkin gözlem ve tespitlerde bulunulması amacıyla 5275 sayılı kanunun 85/1. maddesi gereğince Bakanlığınızdan izin verilmesi,

•Baromuz üyesi 107 avukat tarafından İmralı Yüksek Güvenlikli Cezaevindeki avukat-müvekkil görüşünün sağlanmaması nedeniyle mesleki faaliyetlerin sürekli bir şekilde engellendiğinin bildirilmesi üzerine 14 Aralık 2022 tarihinde mesleki faaliyetlerinin icrası önündeki engellerin kaldırılması talebiyle Bakanlığınıza başvuruda bulunulmuştur.

Diyarbakır KESK’ten 'halk bütçesi' mitingi hazırlığı Diyarbakır KESK’ten 'halk bütçesi' mitingi hazırlığı

Ancak iş bu başvuru tarihi itibariyle yapmış olduğumuz başvurulara bir cevap verilmemiştir.

5275 sayılı Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 59, 66, 83. maddeleri gereğince; aile ve telefonla görüşme hakkına yönelik engellemeler ile avukat görüş yasağının kaldırılarak iç hukuk ve uluslararası mevzuattan kaynaklanan hakların temini gerekir.

5275 sayılı Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 85/1 maddesi; “Kurum, kurul ve kuruluşlar, heyet hâlinde veya bireysel olarak ceza infaz kurumlarını ziyaret edebilmek ve hükümlülerle görüşebilmek için Adalet Bakanlığından izin almak zorundadırlar. Bilimsel araştırma yapanlarla görsel ve yazılı basın mensupları hakkında da bu hüküm uygulanır. Adalet Bakanlığı talepte bulunan kişilerin hükümlüleri ziyaret etmelerine de izin verebilir” hususu belirtilmiştir.

Diyarbakır Barosu olarak; 28.11.2021 ve 14.12.2022 tarihli taleplerimizin gereğinin yerine getirilmesini, temel hak ve hürriyetlere dair yerinde gözlem ve tespitlerde bulunulması amacıyla İmralı Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun ziyaret edilebilmesi hususunda izin verilmesini talep ederiz.”