Diyarbakır Barosu Tüketici Hakları Merkezi, özel öğretim kurumlarının fahiş fiyat artışları nedeniyle tüketicinin başvurabileceği yollara ilişki açıklama yaptı.

‘2024 yılı için bu oran %59,44 olarak belirlenmiştir’

Diyarbakır Barosu’ndan yapılan açıklama şöyle:

“Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 13. maddesine göre; öğrenim ücreti ve diğer ücretler, kurumlarca her yıl tespit edilerek Ocak ayından itibaren en geç Mayıs ayında ilan edilmektedir. Her sene olduğu gibi 2024 yılı Ocak ayı itibariyle özel öğretim kurumlarınca 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı ücretleri açıklanmış olup, açıklanan bu ücretler bir önceki yılın kayıt ücretlerine oranla fahiş farklar yaratmıştır.

Şöyle ki; Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 53. maddesi ile eğitim ücretlerine uygulanabilecek en yüksek artış oranı "bir önceki yılın kayıt ücretleri üzerinden [(bir önceki yılın ortalama Yurt içi ÜFE+bir önceki yılın ortalama TÜFE)/2]+5" olarak belirlenmiştir. Kanunda belirtilen şekliyle 2024 yılı için bu oran %59,44 olarak belirlenmiştir.

2024 yılı Ocak ayı itibariyle özel öğretim kurumları tarafından açıklanan fiyatlar incelendiğinde salt eğitim ücretlerinde belirlenen artış oranı uygulanmasına karşın; tüketiciden "paket kayıt ücreti" adı altında ve dayatma yolu ile talep edilen yemek, servis, kırtasiye ve kıyafet fiyatlarında çok yüksek zamlar uygulanarak sözleşmeye eklendiği tespit edilmiştir.”

23 Nisan Çocuk Bayramı: 552 çocuk anneleriyle cezaevinde 23 Nisan Çocuk Bayramı: 552 çocuk anneleriyle cezaevinde

Baro Aciklama Egitim

‘Fahiş fiyat artışları kanuna aykırılık teşkil ediyor’

Özel eğitim kurumlarının sadece kar amacı güdemeyeceklerine dikkat çekilen açıklama şöyle devam etti: “Özel Öğretim Kurumları Kanunu 13. maddesinde de açıklandığı üzere kurumlar, faaliyetlerini sadece kazanç sağlamak için düzenleyemezler. Ancak son dönemde uygulanan fahiş fiyat artışları kanuna aykırılık teşkil ettiği gibi kurumlar tarafından yalnızca kar amacıyla hareket edildiğini göstermektedir.

Yönetmeliğin 53/5 maddesine göre yemek, servis, kırtasiye ve kıyafet gibi hizmetlerden yalnızca talep eden veliler faydalanır. Yalnızca eğitim ücretinin ödenmesi, öğrencilerin okul kaydının yapılması için yeterli olup diğer hizmetlerin dayatma yoluyla sözleşmeye eklenmesi dürüstlük kuralına aykırılığa ve tüketici aleyhine dengesizliğe neden olduğu için haksız şart olarak değerlendirilmektedir.”

Velilerin önce Arabuluculuk Bürosuna başvurmaları gerekiyor

Diyarbakır Barosu Tüketici Hakları Komisyonu olarak özel öğretim kurumları tarafından uygulanan fahiş fiyat artışlarına ilişkin yasal sürecin takipçisi olacaklarının belirtildiği açıklamada velilere yönelik olarak,  “Özel öğretim kurumlarına kayıt yaptırarak sözleşme bedelini ödemiş olan velilerin; 104.000 TL'ye kadar fazladan ödenmiş ücretlerin iadesi için Tüketici Hakem Heyetlerine başvurma, 104.000 TL'yi aşan fazladan ödenmiş ücretlerin iadesi için Tüketici Mahkemesi'nde dava açma hakkı bulunmaktadır. Tüketici Mahkemesi'nde açılacak dava 'Arabuluculuk Şartına bağlı olduğundan, velilerin önce Arabuluculuk Bürosuna başvurmaları ve süreç anlaşmama ile sonuçlandığı taktirde dava açmaları gerekmektedir” denildi.

Editör: Ali Abbas Yılmaz