SUR AJANS - Diyarbakır’da düşük yevmiye ve sigortasız, tatilsiz çalışmaya karşı iş bırakan fırın işçileri kurultay yaptı. Fırın Ustaları Kurultayı’nda Diyarbakır Fırın Ustaları Derneği (DİFUD) kuruluşunu ilan etti. difud kurultay Diyarbakır’da düşük yevmiye ve sigortasız, tatilsiz çalışmaya karşı iş bırakan fırın işçileri 31 Ocak’ta yaptıkları kurultayda yol haritasını belirlerken, derneklerinin kuruluşunu ilan etti. difud Diyarbakır’da düşük yevmiye ve sigortasız, tatilsiz çalışmaya karşı iş bırakan fırın İşçileri bugün Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde kurultayda buluştu. Diyarbakır Fırın Ustaları Derneği’nin (DİFUD) kuruluşunu ilan eden işçiler önlerine sendikalaşma hedefini koydu. Diyarbakır Fırın Ustaları Kurultayı Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde toplandı. Kurultaya DİSK Gıda İş Başkanı Seyit Aslan, Gıda- İş avukatı Songül Argünağa, Vatan Partisi Diyarbakır İl Başkanı Ferdi Tanhan, DİFUD Yönetimi ve fırın işçileri katıldı.

‘Sendikasız, örgütsüz bırakılmak istemiyoruz’

Diyarbakır Fırın Ustaları Derneği Başkanı (DİFUD) Şahin Demirel, Kurultay açılış konuşması yaptı. Demirel, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Bir kurultay yapıyoruz. Hakkını arayan herkese örnek olmak istiyoruz. Ustalar ve işverenler arasında çözüm odaklı bir ilişki kurmak istiyoruz. Hakkımızı savunmak için teşkilatlanıyoruz. Ekmek yoğurduğumuz gibi fikirlerimizi yoğuracağız. Çünkü artık sadece yönetilmek değil yönetim de söz sahibi de olmak istiyoruz. Artık haksızlık karşısında susmak istemiyoruz. Biliyoruz. ki haksızlık karşısında susarsak, hakkımızla birlikte onurumuzu da kaybederiz. Oysa biz susmadık. Susmadığımızı herkes gördü. Düşük yevmiyeyle çalıştırılmaya karşı meydanlara çıktık, hakkımızı aradık. Yüzlerce fırının olduğu Diyarbakır'da başlattığımız mücadele Türkiye çapında etki uyandırdı. Kısmi başarılar da elde ettik. Gördük ki hakkımızı aramaya başladığımız anda şuan yetersiz de olsa hakkımızı alıyoruz. Hakkınızı aradığınız için, susmadığınız için hepinizi can-ı gönülden tebrik ediyorum. Ekmek teknelerimiz kapansın istemiyoruz. Ancak artık sigortasız çalışmak da istemiyoruz. Düşük ücretlerle geçinmek de istemiyoruz. Kaş yaparken göz çıkarmak istemiyoruz. Sendikasız, örgütsüz bırakılmak da istemiyoruz. İşverenlerimizin ekmek teknesini ayakta tutacağı çözümlerde uzlaşmaya hazırız. Yıkıcı değiliz yapıcıyız. Üretmek ve çalışmak istiyoruz. Hakça paylaşmak da istiyoruz. Bizim sorunumuz işverenlerimizle değil. Biz onlara düşman değiliz. Bizim çözümümüz onlarla birlikte. Fırınlar ayakta kalsın. Fırıncılar, fırın ustasıyla birlikte olursa ekmeğimiz bereketli olur. Biz onları da bu mücadeleye davet ediyoruz. Çözümü yöneticilerimizden, hükümetimizden ve belediyemizden bekliyoruz. Bu mücadeleyi tek bir çatı altında yürütmek için hep birlikte Diyarbakır Fırın Ustaları Derneği'ni kurduk. Fırın Ustalarının çalışma koşullarıyla ilgili ilk teklifimizi Fırıncılar Odası Başkanımıza da ilettik. Onların teklifimizi ivedilikle incelemesini ve bize bir yanıt vermelerini bekliyoruz.” diyarbakır fırın ustaları kurultay

‘Fırındayız, ateş başındayız, kürek bizim elimizde o zaman masada da olacağız’

Fırın işçilerinin çalışma koşullarına değinen Demirel, emekleriyle üretimde olan işçilerin masada da olması gerektiğine vurgu yaparak şunları söyledi: “Sigortasız çalışma olmayacak, kabul etmiyoruz bunu. Mesai saatleri ve tatil dönemleri düzenlenecek, çalışkan insanlar da düşünülecek. Bu doğrultuda sabırlı bir mücadele yürüteceğiz. Ancak bilinmesini isteriz ki sigorta hakkımızın sağlanması için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Bütün yerel yöneticilerimizi göreve davet ediyoruz. Eğer bu haklarımızı temin edemezsek Ankara'ya, sn. çalışma bakanımıza ve hatta Cumhurbaşkanımıza kadar çıkacağımızı belirtmek istiyoruz. Fırında olan, ocağı yakan, ateş başında ekmeği pişiren, kazanda hamuru yoğuran biziz. Ama Ekmek fiyatlarının belirlendiği masada biz yokuz. Rayiç kağıtlarında bizim emeğimizin sabit ücreti belirtilmiyor. Bu böyle gitmez. Madem çalışma tezgahındayız, fırındayız, ateş başındayız, kürek bizim elimizde o zaman masada da olacağız. Söz hakkımız da olacak. Bundan sonra bütün işletmelerde sigorta hakkımız sağlanana kadar bu meseleyi gündemden düşürmeyeceğiz. Derneğimiz fırınlarda çalışan bütün emekçilerin katılımına açıktır. Burada bulunan herkesi derneğimizi büyütmek için çalışmaya davet ediyorum. Kürsümüz açıktır. Hangi yöntemleri izlemeliyiz? Hangi haksızlıklara karşı mücadele etmeliyiz? Fırıncılar ve fırın ustalarının ortak sorunları nelerdir? Neler yapmalıyız? Herkesin fikirlerini söylemesini, iradesini belirtmesini rica ediyorum.”

Sigortasız işçiler de sendikalı olabilecek

Ardından DİSK/Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan söz aldı. İşçilerin mücadele ve örgütlülüğünün her safhasında yanlarında olduklarını belirten Aslan, işçilerin hak arama mücadelesinde sendikalaşmalarının önemine değindi. Sigortalı işçilerin e-devlet üzerinden sendikaya üye olabileceklerini ancak sigortasız fırın işçilerinin sendikalaşmalarının önündeki yasal engele değinen Aslan, sigortasız işçilerin de sendikaya üye olabilmeleri konusunda adım attıklarını ve üye formları ile işçilerin sendikalaşabileceklerini söyledi.

Sendika ile dernek arasında ne fark var?

İşçilerin soruları üzerine sendika ile dernek arasındaki farka değinen Aslan, dernekleşme faaliyeti ile işçilerin kendi aralarındaki birliği pekiştirebileceklerini ancak dernek ile toplu sözleşme masasına oturamayacaklarını, haklarını pazarlık masasında sendika eliyle sağlayabileceklerini ifade etti. Diyarbakır’daki fırın işçilerinin 500 üyeye ulaştıklarında Diyarbakır’da sendika şubesini açabileceklerini ve kendi yönetimlerini kendilerinin seçebileceğini belirtti. Aslan, işçilerin sendikalaşma mücadelesinin kazanım elde etmedeki önemine dikkat çekti. nihat güneş

Fırın Ustaları Kurultayı Sonuç Bildirgesi

DİFUD Başkan Yardımcısı Nihat Güneş Kurultay sonuç bildirgesini okudu. Güneş, sonuç bildirgesini 7 madde halinde şöyle sıraladı:

  1. Diyarbakır'da çeşitli işletmelerde çalışan Fırın Ustaları olarak, Diyarbakır Fırın Ustaları Derneği'nin kurduğumuzu ilan ediyoruz. Derneğimizin kısa adı DİFUD'tur.
  2. Amacımız Fırın Ustalarının kayıt dışı ve sigortasız çalışma koşullarına son vermek, mesai saatlerini düzenlemek ve ücretlerin insanca yaşama yetecek ölçüde belirlenmesini sağlamaktır.
  3. Fırın Ustalarının ekmek fiyatlarını belirleyen komisyonda temsil edilmesini sağlamak kısa erimli hedefimizdir.
  4. Derneğimiz işverenlerin işçi talebini, işçilerimizin ise iş talebini kolayca karşılamak için gereken düzenekleri kuracaktır. İşveren-işçi uyumunu sağlamak, çalışma huzurunun ve şevkinin sürmesi derneğimizin amaca ulaşmada benimsediği yöntemdir. Ekmek teknelerimizi yaşatmak bizim de görevimizdir.
  5. Özellikle sigortasız çalışmanın ve haksız rekabetin önlenmesi için derneğimiz yerel yönetimlerin denetimleri arttırmasını sağlayacaktır. Yerel yöneticilerle istişare halinde fırınlarda süren çalışma hayatının anayasaya ve kurallara uygun şekilde yürütülmesini sağlayacağız. Bu konuda valiliğimiz ve kaymakamlıklarımızla ortak çalışmaya hazırız.
  6. Tatil günlerinde çalışma ve mesai ücretlerinin ödenmemesi sorunu canımızı yakmaktadır. Derneğimiz dini ve milli günlerde bayram tatillerinden fırın çalışanlarının da yararlanması için mücadele edecektir.
  7. Derneğimiz Fırın Ustaları arasındaki yardımlaşma ve dayanışmayı arttıracaktır. Ortak kararlar doğrultusunda hareket edecektir. Bu yoldan dönmek yoktur. Biz de sarsılmaz bir azim ve inanç vardır. Üretenler sırtımızda kambur değil, başımızın tacıdır. Bütün milletimiz üretenlerin, çalışkanların yanındadır.
Editör: Haber Merkezi