SUR AJANS - Diyarbakır’da sivil toplum alanında faaliyetlerini sürdüren 81 kurum bir araya gelerek "Kent Koruma ve Dayanışma Platformu'nu" kurdu. Düzenlenen bir basın toplantısıyla kuruluşu deklare edilen platform, kentteki sorunları masaya yatıracak ve bunların çözümü için köprü görevini üstlenecek.  Aralarında DTSO, Diyarbakır Borusu, İHD Diyarbakır Şubesi, KESK, TMMOB, Diyarbakır Tabip Odası, Genel İş, Rosa Kadın Derneği, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Diyarbakır Şubesi, DİSİAD, TÜMSİAD’ın da aralarında bulunduğu 81 Kurum “Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu’nun” Kurucular Kurulu’nda yer aldı. Diyarbakır Kent Konseyi Kurucular listesine ulaşmak için tıklayınız. Diyarbakır Sur’da bulunan Green Park Otel Saklı Konak salonunda düzenlenen basın toplantısıyla “Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu'nun” kuruluşu ilan edildi. Kuruluşun ilan için hazırlanan ortak basın metni Kürtçe ve Türkçe okundu. Kent Koruma ve Dayanışma Platformu Açıklamanın Türkçesini Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Kürtçesini ise Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Elif Turan okudu. Toplam 81 Kurumun Kurucular kurulunda yer aldığı “Kentimize, kültürümüze ve tarihimize sahip çıkıyoruz” başlıklı açıklamayı platform adına okuyan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, kuruluşu ilan edilen Kent Koruma ve Dayanışma Platformu'nun sorunları masaya yatıracağını ve bu sorunların çözümü için köprü görevi göreceklerine vurgu yaptı.

Platform neden kuruldu ve platform ne yapacak?

Kaya, platformun kuruluşu ile ilgili olarak şu bilgiyi aktardı, “Diyarbakır, 12000 yıl öncesine dayanan tarihiyle farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış sayısız kültürün kucaklaştığı kadim bir kenttir. Kentimizin; tarihine, kültürüne, mimarisine, sanatına, ekonomik kaynaklarına ve sosyal dokusuna sahip çıkma; bu amaçla sorunlarının tespiti ve çözümü gayesiyle siyasi görüş, ırk, din, dil, etnik köken, cinsiyet ayrımı olmaksızın her türlü farklılığıyla kentteki bütün aktörleri bir araya getirecek kent dayanışma ve koruma platformuna büyük bir ihtiyaç duyulmaktadır. Bu farklılıklarımızla kentimizi korumak üzere Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma platformunu oluşturmaya karar vermiş bulunmaktayız. Oluşturmayı amaçladığımız bu platform; kentteki gönüllü dayanışmayı harekete geçirerek, farklı aktörlerden oluşan paydaşlarla kentteki sorunların tespiti ve ortak akılla tartışarak paydaşlar arasında uzlaşmayı sağlayacak, kamu kurumları ile toplum arasında diyalog kanalları kurarak sivil toplum güçlendirilecek ve böylelikle yerelde demokratik katılım güçlendirilecektir. Platformumuz; sürdürülebilir kalkınma, kentli hakları ve yönetişim kavramları etrafında şekillenecektir. Basitçe kentlerin ortak akılla yönetilebilmesi adına o kentin bileşenlerinden ve paydaşlarından oluşan katılımcı bir dayanışma platformu olacaktır. Böylelikle tespit edilen sorun alanlarına yönelik tavsiye niteliğindeki kararlarıyla kamusal alanda güçlü bir katılım ve destek sunacaktır.”

Platformun hedefleri sıralandı

Platformun kuruluşuna ve üstleneceği misyona dair bilgiyi paylaşan Kaya, platformun niteliği ve hedeflerini şöyle sıraladı: “1-Ekonomik kalkınmanın, toplumsal ve çevresel unsurları bir arada gerçekleştirerek sürdürülebilirliğini sağlayarak sağlıklı ve kaliteli bir yaşam; nitelikli eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği, yenilikçilik ve sürdürülebilir şehir yaşamını sağlamak; 2-Sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunmasına katkı sunmak; 3-Katılım, çalışma uyumu, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışını katkı sunmak; 4-Sivil toplumun gelişimine destek olunması ve sivil toplum kuruluşları ile yerel ve kamu yönetimleri arasında iletişimi güçlendirmek; 5-Kent kültürünün ve kent kimliğinin geliştirilmesine katkı sunarak, kent kimliğine duyulan bağlılık ile kentlilik bilinci arttırıp kente ilişkin ekonomik, sosyal ve çevresel kaynakların etkili, verimli ve adil bir şekilde kullanılmasını sağlamak; 6-Fiziksel, çevresel, sosyal ve ekonomik çerçevede kentlerin karşılaşabileceği her türlü tehlike, tehdit ve olumsuz durumlarla kenti oluşturan birçok dinamiklerin, aktörlerin ve kamu kurumlarının koordineli ve kapsamlı bir şekilde mücadele etmesine katkı sunmak olacaktır.”

Platform yeni katılımlara da açık olacak

Kaya, son olarak ise platformun katılımlara açık olduğunu belirterek, “Kentimizin tüm ekonomik ve sosyal gruplarını bir bütün halinde görüyor, platforma katılımlarını önemsiyor ve bu amaçla gerçekleştirilmek istenen hedeflere ulaşmak için hiçbir ayrım gözetmeksizin katkı sunmak isteyen herkesi, katkılarıyla ortaklaşmaya davet ediyoruz” dedi.

‘Bu kent hiç olmadığı kadar, son dönemlerde sahipsiz kaldı’

Toplantıda konuşan Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, toplantının Kent Koruma ve Dayanışma Platformunun ilanı olduğunu belirterek, toplantının aynı zamanda kentteki diğer sivil toplum kuruluşlarına bir davet çağrısı olduğunu dile getirdi. Eren, kurulacak olan platformun, hiçbir siyasi görüşe bağlı olmadığını aktararak, "Bu kente sahip çıkma adına, bunu kentte hissettirmek, kamu kurumlarına bunu hissettirmek halka hissettirmek için bir aradayız" İfadelerini kullandı. Son dönemde kenttin büyük acılar, yıkımlar yaşadığını dile getiren Eren, "Ama bu kent hiç olmadığı kadar, son dönemlerde sahipsiz kaldı. Tarihiyle, kültürüyle, tarihi eserleriyle bir yıkım yaşadı. Bizlerin artık bu kentin bütün zenginliklerini koruyarak, ileriye, bizden sonraki nesillere aktarabilmek adına bir sorumluluk bilinciyle hareket ettiğimizi belirtmek istiyorum." diye konuştu. Soruları yanıtlayan Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, Kent Konseylerinin belediyelerin öncülüğünde kurulduğunu, 7 yıldır bu alanda boşluk oluştuğuna işaret ederek, Kent Konseyinin kurulması durumunda da bu oluşumu sürdürmekte kararlı olduğunu söyledi.

Editör: Haber Merkezi