Diyarbakır'da binlerce işçi ve emekçinin katıldığı 1 Mayıs İstasyon Meydanı’nda kutlandı.

1 Mayıs, Kamu Emekçiler Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Diyarbakır Şubeler Platformu, Tabip Odası, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Bölge Temsilciliği ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İl Koordinasyon Kurulu öncülüğünde “Birlikte Değiştireceğiz” şiarıyla İstasyon Meydanı’nda kutlandı.

diyarbakır 1 mayıs Diyarbakır'da 1 Mayıs kutlaması

‘Bu düzeni beraber değiştireceğiz’

Mitingde konuşan Tertip Komitesi Başkanı Kamuran Taş, Emekçiler, yoksul haklar için insanca yaşanabilir bir memleket istediklerini belirterek, “Ölümüne çalıştırılan işçilerin, işyerinde yoksulluk altında alınan ücretlerin, taşeron köleliğin, güvencesizliğin olduğu bir memleket değil, çalışırken, ölmediğimiz, insanca yaşayabileceğimiz bir memleket istiyoruz. Devletin hukuka uygun davrandığı bir ülke istiyoruz. Bizler kentlerde yaşamı var edenleriz. Baskıcı rejimin bertaraf ettiği demokrasiyi yeniden kuracak emekçileriz. İşsizliğe, savaşa, yoksulluğa, güvencesizliğe mahkum eden bu düzeni biz değiştireceğiz. Savaşsız ve sömürüsüz bir dünyanın olduğuna inanıyoruz. Bu düzeni beraber değiştireceğiz. Artık yeter diyoruz. Tüm baskılara rağmen, direnişten vazgeçmeyen emekçileri biliyoruz. Biz çoğuz, milyonlarız, güzel günler göreceğiz” ifadelerini kullandı.

‘Emeğin eşitliğin, özgürlüğün, demokrasinin hakim olduğu bir ülke’

KESK MYK üyesi Gönül Kural, işçi ve emekçilerin kapitalist sistemde sömürüldüğüne dikkat çekerken, Kürt sorununa ilişkin de şunları söyledi: “Kürt sorunu çözümsüz kılınarak, toplumsal sorunlardan iktidarlarını kalıcı kılmak istiyorlar. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği derinleşiyor. Kadınların omuzlarına yüklenen iş gücü artıyor. Kadına yönelik şiddet tırmanıyor. Kadınlar hedef haline getiriliyor. Bunlar yetmezmiş gibi İstanbul Sözleşmesi’ni kaldırıyorlar. Emek düşmanı politikalarına karşı çıkıyoruz. Emeğin eşitliğin, özgürlüğün, demokrasinin hakim olduğu bir ülke istiyoruz. Savaşların olmadığı, Kürt sorunun çözüldüğü, cezaevlerinde işkencelerin olmadığı bir ülke istiyoruz. Kadınlara yönelik şiddetin son bulduğu bir ülke istiyoruz. Birleşerek, bunları gerçekleştireceğiz.”

diyarbakır 1 mayıs Diyarbakır 1 Mayıs mitingi

‘Emek bizim, söz bizim, sağlık hepimizin’

TTB Merkez Konseyi üyesi Yerlikaya Halis Yerlikaya, kapitalist sistemin emekçileri yoksullaştırdığına vurgu yaparak, “Zenginleri daha da zenginleştiren, yoksulları daha fazla yoksullaştıran bu kapitalist sistemin yarattığı eşitsizliklerin sonuçlarını her gün yaşıyoruz. Bir yanda açlık, yoksulluk ve işsizlik büyürken diğer yanda patronlar, sermayedarlar servetlerine servet katıyor. Bu siyasal iktidarın politikaları nedeniyle her gün daha fazla yoksullaşıyoruz. Her gün ekonomik krizin ağır bedelini ödüyoruz. Milyonlarca kişi açlık sınırında yaşıyor. Bu düzenin çarkları hepimizi eziyor. Bu düzen bizleri öldürüyor” ifadelerini kullandı.

‘Pandemi sürecinde halka değil, Sermaye gruplarına destek sağlandı’

Kar odaklı sağlık politikalarını eleştiren Yerlikaya, şunları belirtti: “Bilimden, yaşamdan, emekten yana değil sermayeden yana olan sağlık politikaları bizi öldürüyor. Eksik, yanlış, tutarsız uygulamalar; salgını değil “algı”yı yönetmeye çalışan başarısız, beceriksiz politikalar nedeniyle COVİD-19’dan binlerce yurttaşımız yaşamını yitirdi. Yürürlükteki sağlık politikaların, sağlık sisteminin, toplum sağlığını korumak, eşitsizlikleri gidermek gibi derdi olmadığını; sermaye sahiplerini korumaya yönelik politikalara odaklandığını pandemi döneminde bir kez daha gördük. Tüm pandemi sürecinde halka değil, Sermaye gruplarına destek sağlandı. Koronavirüs salgınını yönetme biçimi, iktidarın bizlere toplum sağlığını korumak gibi bir derdi olmadığını bir kez daha acı bir biçimde gösterdi.”

‘29 gün sonra Ankara’da BEYAZ Mitingdeyiz’

Sağlık emekçilerinin çalışma koşullarına değinen Yerlikaya, “Ülke kaynakların bir avuç zengine peşkeş çeken bu bozuk düzen nedeniyle yoksullaşan emekçiler,  geniş halk kesimleri, işçileri gibi biz hekimler, biz Sağlık çalışanları da Geçinemiyoruz. Hekimlerin örgütlü sesi TTB olarak diğer emek meslek örgütleri ile birlikte uzun bir süredir daha iyi koşullarda çalışma, insanca yaşama mücadelesi veriyoruz. Aylardır alanlarda “Emek Bizim, Söz Bizim” dedik. Demeye de devam ediyoruz. 29 gün sonra Ankara’da BEYAZ Miting’de hep birlikte “Emek Bizim, Söz Bizim, Sağlık Hepimizin” diye bir kez daha haykıracağız. Hastaneleri işletme, hastaları müşteri, sağlık çalışanları da köle gören anlayışa karşı toplumun sağlık hakkı için itirazı bir kez da yükselteceğiz. Toplumda sağlıksızlık üreten tüm nedenlere karşı mücadele ediyoruz. Savaşlara, adaletsizliğe, baskılara, zulme, açlığa, yoksulluğa, bu gezegeni daha fazla kar uğruna tüketim nesnesi görenlere, yaşamlarımızı tüketenlere, umutlarımızı hapsedenlere karşı mücadele ediyoruz. Daha iyi koşullarda yaşamak istiyoruz. Emeğimizin karşılığını alabildiğimiz daha iyi koşullarda çalışmak istiyoruz. Herkesin eşit, parasız, ulaşılabilir, nitelikli ve Anadilinde sağlık hizmetini alabildiği bir sağlık sisteminde çalışmak istiyoruz. Bunun mümkün olduğunu biliyoruz. Bize dayatılan bu sömürü düzeninin kader olmadığını biliyoruz. Bizler, bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini yaratanlarız. Birlikte değiştirecek gücümüz, bitmeyen umudumuz var” dedi.

diyarbakır 1 Mayıs mitingi İstasyon Meydanı

‘İktidar, işçiler için değil, kendileri ve yandaşları için politikalar yürütüyor’

HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ da, emekçilerin mücadelesinin her geçen gün büyüdüğünü kaydederek, “2022 yılı emekçiler için direniş yılı oldu. İşçiler alanlara çıkarak, haklarını talep etti. İktidarın politikalarına hayır dedi. Kazananlar emekçilerin direnişi oldu. AKP-MP faşizminin her geçen gün derinleştiği doğrudur. Ancak bu faşizme karşı her alanda direniş de büyüyor. İktidar, işçiler için değil, kendileri ve yandaşları için politikalar yürütüyor. İşçiler sömürülen emeklerine karşı alanlara çıkarak, büyük bir direniş ortaya koydu. AKP-MHP iktidarını sürdürmek için, emekçilere, kadınlara, halklara, gençlere saldırıyor. Kadınların öncülüğünde başlayan direniş AKP ve MHP’nin sonunu getirecek” diye konuştu. 

dersim dağ HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ

1 Mayıs mitingi müzik dinletisinin ardından sona erdi.

SUR AJANS

Editör: Haber Merkezi