SUR AJANS - Diyarbakır’da fırın işçileri Dağkapı Meydanı’nda 2. Kez haykırdı. Sigortasız çalışmaya ve düşük yevmiyeye tepki gösteren işçiler haklarını alıncaya kadar mücadeleye devam edeceklerini belirtirken sendikalaşmak istediklerini dile getirdi. nihat güneş Diyarbakır’da, düşük ücret ve sosyal haklar için 3 gün önce iş bırakma eylemi başlatan fırın işçileri, talepleri yerine gelinceye kadar mücadelede kararlı. 14 Ocak 2023 tarihinde Dağkapı Meydanında, sigortasız, düşük ücrete çalışmaya karşı toplanan işçiler ücretlerine zam, sigorta hakkı ve hafta sonu tatili için yeniden aynı yerde aynı saatte açıklama yaptı. İnsanca yaşam mücadelesi verdiklerini belirten işçiler, talepleri yerine gelinceye kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirtirken, sorunlarıyla ilgilenmediğini düşündükleri Oda Başkanının ise istifasını istedi. Dağkapı Meydanı’ndaki açıklamaya yüzlerce fırın işçisi katıldı. İşçilerin eylemine Vatan Partisi Diyarbakır İl Başkanı Ferdi Tanhan katılarak destek verdi. Tanhan, işçilerin eylemine duyarsız kalanlara tepki gösterdi. diyarbakır işçi

‘Ekmek kapılarımıza sessiz ve etkisiz kalarak kilit vurmayın’

Dağkapı Meydanı’nda işçiler adına açıklama yapan fırın işçisi Nihat Güneş, şunları söyledi: “Halkın yapı taşı olan fakat emeği ayaklar altına alınan Fırın çalışanlarının sessiz çığlıklarına kulak verin! Geçmiş günlerde yapmış olduğumuz haklı savunmamız ve iş bırakma eylemlerimiz sonuçsuz kalmış, sesimize yetkili merciler tarafından kulak verilmemiştir. İçinde bulunduğumuz zor şartlar bizleri her geçen gün biraz daha mağdur duruma düşürmektedir. Fırında alın teri döken Emektar arkadaşlarımızın yapmış oldukları çalışmalarının sonucunu alamadığını, zor şartlarda ağır vaziyetlerde verdikleri emeğin zayii edildiğini daha önceki toplantımızda da belirtmiştik. Bizler bu ülkenin işverenleri tarafından terkedilmiş, sindirilmiş emekçileri olmak istemiyoruz. Her gün saatlerce çalışarak halkın temel ihtiyaç maddesinin temin edilmesini sağlamak; bizlere bedenen ve ruhen pahalıya mâl olmaktadır. Kimi arkadaşımız zor çalışmanın neticesinde bedeni hastalıklara maruz kalmakta fakat sigorta güvencesi olmadığından tedavi dahi olamamaktadır. Haftanın 7 günü kesintisiz çalışmada, dinlenmesi dahi olmayan bu ağır temponun maddi karşılığı işin ağırlığının altında erimiştir. Ekonominin geldiği son nokta ise bizlerin mağduriyetinin ne denli olduğunu gözler önüne sermektedir. Biz zahmetsiz rahmet bekleyen bireyler değiliz, biz yalnızca taşımış olduğumuz ağır yükün altında ezilmek istemiyor ve emeğimizin zayii edilmemesini talep ediyoruz. Buradan bütün fırın çalışanları olarak yaşamış olduğumuz mağduriyetin giderilmesi, çalışma şartlarımızın iyileştirilmesi ve emeklerimizin karşılık bulması için tüm işverenlere ve yetkililere sesleniyoruz; Ekmek kapılarımıza sessiz ve etkisiz kalarak kilit vurmayın.!”

'Bu düzene karşı nasıl mücadele edeceğimizi biliyoruz'

Daha sonra söz alan DİSK’e bağlı Gıda Sanayii İşçileri Sendikası (Gıda- İş) avukatı Songül Argünağa, kapitalizmin emek sömürüsüne dikkati çekerek, “Bugün fırın ustaları kapitalist sisteme karşı buradalar ve kendilerini sömüren şeyin ne olduğunun farkındalar. Bugün kapitalist düzen sadece fırın işçilerini değil, bütün çalışanları, bütün iş kollarında aynı yöntemle sömürüyor. Bu düzene karşı nasıl mücadele edeceğimizi biliyoruz. Bugün Amed’te fırın işçileri nasıl mücadele edileceğini bize gösterdiler ve kendi haklı talepleri için burada toplanıyorlar. Biz her zaman yanlarındayız ve fırın işçilerinin sigortasız çalıştığını herkes biliyor ve bu haklı mücadelede taleplerimiz karşılanana kadar mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

Editör: Haber Merkezi