Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Erdal Avşar, yazılı açıklama yaparak, “BAĞ-Kur prim gün sayısı düşürülsün” dedi. 

2008 yılında tüm sosyal güvenlik kurumlarının bir çatı altında toplanarak SGK adı altında birleştirildiğini hatırlatan Avşar, SGK'nın verilerine göre Türkiye genelinde 25 milyonun üzerinde kayıtlı aktif sigortalının bulunduğunu belirterek, “Bunun 16,5 milyonu 4/A olarak sınıflandırılan kamu ve özel sektör çalışanlarından ibaret iken, 3 milyonu 4/B olarak tanımlanan kendi mesleğini sürdüren veya bağımsız faaliyet yürütenler, yaklaşık 6 milyonu da 4/C olarak tabir edilen devlet memuru olanlardan oluşmaktadır. Her bir gruptaki aktif sigortalıların emeklilik yaşı ve prim ödeme gün sayıları birbirinden farklılık göstermektedir. 4/A ve 4/C gruplarındaki sigortalılarda emeklilik için 7 bin 200 gün prim ödeme şartı aranırken, 4/B olarak tanımlanan çalışanların minimum prim ödeme gün sayısı 9 bin gün olarak uygulanmaktadır. Bugün 4/B statüsünde olup emekli olabilmek için prim ödeyenler Türkiye’nin istihdamına en büyük katkıyı veren, üretim, pazarlamadan eğitim, sağlık ve daha birçok alanda ülke ekonomisine katma değer sağlayan serbest çalışan insanlarıdırlar. Kendi öz sermayeleri ile ülkenin kalkınması için çaba harcayan, her türlü riski göğüsleyenler emekli olabilmek için de en ağır yükü omuzlamak, minimum 9 bin gün prim ödemek için en az 25 yıl kesintisiz çalışmak zorunda kalmaktadırlar” dedi. 

“ÜRETİM VE İSTİHDAMIN ÇATISI 4/B’LİLER EMEKLİLİĞİ DAHA ÇOK HAK EDİYOR”

Avşar açıklamasına şöyle devam etti: “Yarattıkları istihdam ve katma değerle ülke ekonomimizin can damarı olan 4/B’li iş insanları da emekliliği en az diğer çalışanlar kadar hak etmektedirler. 25 yıl süreyle üretim için çabalayan, ürettikçe istihdama katkı sağlayan işverenlerimizin çalıştırdıkları işçilerden daha geç emekli olmaya zorlanmaları eşitlik ilkesine de aykırı bir durumdur.

Kısacası 4/B’li işverenlerimiz herkesten çok daha fazla emekliliği hak etmektedirler. Bu hakkın tanınması ve prim ödeme gün sayısının 4/A ve 4/C grubundakilerle aynı seviyeye, 7.200 gün seviyesine çekilmesi için ilgili bakanlıkları ve yasama organlarına çağrıda bulunuyoruz.”

   

Editör: İnanç Yildiz