SUR AJANS- Emekli Meclisleri Sendikası, Hakkari Belediye Başkanının göz altına alınması ve yerine kayyım atanmasıyla ilgili basın açıklaması yaptı.

Emekli Meclisleri Aciklamasi

‘Hakkari halkının iradesine ve demokratik teamüllere saygılı olun!’

Kayyum yönetimini ret ediyoruz” başlıklı açıklamada şu ifadelere yer verildi:  

Urfa’daki şüpheli kadın ölümüne dair soruşturma Urfa’daki şüpheli kadın ölümüne dair soruşturma

“Emekli Meclisleri Sendikası; ilk kurulduğu günden beri emek ve emekliden, hak ve hakikatten, mağdur ve mazlumdan yana taraf olduğunu kamuoyuna ilan etmiştir.

İçinde bulunduğumuz yüzyılın, Doğrudan Demokrasi ve kadının yüzyılı olduğu tespitini yapıyoruz.  Doğrudan demokrasi, insanı ve insanlığı en üstün değer olarak kabul eder ve dolayısıyla insanların özgür iradelerini sınırlayacak veya onu yok sayacak her türlü tutum ve davranışı reddeder.

Sendikamız, eşitlerin demokrasisini savunur. Hiçbir koşulda insanları din, dil, renk, mezhep, etnik köken, siyasi düşünce ve sosyal statüsüne göre ayrıştırmaz. Hiç kimseye ayrıcalık ve imtiyaz tanımadığı gibi hiç kimseyi ötekileştirmez ve bu kurala uymayanlara da itiraz eder.

Bize göre Anadolu bir halklar ve kültürler mozaiği olarak çok renkli, çok kokulu ve çok sesli bir kır bahçesidir ve bu durum mutlaka muhafaza edilmelidir.

Emekli Meclisleri Sendikası,  halkın iradesine saygı duyar ve herkesi de halkın iradesine saygılı olmaya davet eder.  Seçilmesinin üzerinden henüz sadece iki ay gibi bir kısa süre geçmiş olan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık AKIŞ’ın hukuka aykırı olarak gözaltına alınıp, yerine Vali Ali ÇELİK’in hukuka ve demokratik teamüllere aykırı şekilde kayyum olarak atanmasını halkın iradesinin gasp edilmesi ve ipotek konulması olarak algılıyor ve reddediyoruz.

İktidar Blokunun, Hakkari Belediye Başkanı hakkında kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmadan onu suçlu ilan etmesi, ceza hukukunun temel ilkelerinden biri olan “Masumiyet Karinesi İlkesinin” açıkça ihlali anlamına gelir. Masumiyet karinesine göre hakkında kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmadan kişiyi suçlu ilan edemezsiniz, çünkü kişi hakkında kesinleşmiş bir hüküm olmadığı müddetçe, kişi masum sayılır.

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık AKIŞ hakkında bırakınız kesinleşmiş bir mahkeme kararını, henüz hakkında tanzim edilmiş bir iddianame dahi yokken, halkın demokratik iradesiyle seçilmiş bir kişiyi suçlu ilan edip yerine kayyum atanması hukukun ayaklar altına alınıp yok edilmesi demektir.  Öte yandan yeri-yurdu belli ve sürekli göz önünde bulunan bir belediye başkanının gözaltına alınması da hukuka aykırıdır.

İçişleri Bakanlığını hukukun temel ilkeleri ve evrensel kurallarına uymaya, Hakkari halkının iradesine ve demokratik teamüllere saygılı olmaya, kayyum atama kararını geri almaya davet ediyor; Hakkari Belediye Başkanının derhal serbest bırakılarak, görevinin başına dönmesine imkan tanınmasını bekliyoruz.”

Editör: Haber Merkezi