SUR AJANS- Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü’nden nezarethanelerde hekim görevlendirilmesini istedi.

Yasa tasarısına karşı başlatılan nöbet 23'üncü gününde Yasa tasarısına karşı başlatılan nöbet 23'üncü gününde

Talep yazısında, Ankara merkezli 21 ilde eş zamanlı yapılması planlanan operasyona yönelik şüpheli sayısının çokluğu ve sevk sırasında yaşanabilecek olumsuzluklar gerekçesiyle gözaltı giriş-çıkış muayenelerinin emniyet yerleşkesindeki nezarethanelerde yapılması istenildi.

“Etik ihlal!”

Türk Tabipleri Birliği (TTB), söz konusu talebe karşılık İçişleri, Sağlık ve Adalet bakanlıklarına birer yazı yazdı.

Yazıda gözaltı giriş-çıkış muayeneleri ve düzenlenecek adli raporların, gerek iç gerekse de uluslararası hukuk ilkelerine aykırı olduğu ve hekim özerkliğini zedeleyeceği belirtildi. Gözaltı giriş-çıkış muayenelerinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından da yapılan atıflar çerçevesinde İstanbul Protokolü ilkelerine göre sağlık kuruluşlarında yapılması gerektiğine dikkat çekilen yazıda, “Gözaltı merkezlerinde yapılması hem hak ihlali hem de hekimler açısından etik ihlal olarak değerlendirilir. TTB etik ilkelere uygun davranan, mesleki özerkliğini savunan hekimlerin yanında olmayı sürdürecektir” denildi.

Editör: Haber Merkezi