Mardin PTT Baş Müdürlüğünde haksız bir şekilde sürülen il temsilcisi için basın açıklaması yaptı. Açıklamayı Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Uluğ okudu.

‘PTT yönetimi tarafından çeşitli bahaneler öne sürülerek birçok arkadaşımız ceza olan sürgüne maruz bırakılmıştır’

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “182 yıllık kurumu yandaşlık ilişkisiyle, adam kayırmacılıkla, iktidarın temsilcileriyle dolduran PTT yönetimi; oluşturduğu liyakatsiz kadrolar ile hem kurumun itibarını sarsmakta hem de usulsüz, kanunsuz işlemler ile her geçen gün daha fazla artan bir şekilde PTT’deki çalışma hayatını bozmaktadır. Kurumda mobbingin çok fazla yaşandığı, kurumun tamamen siyasi parti ve yandaşlarının isteği doğrultusunda dizayn edildiği, muhalif sendikaların itirazlarının dikkate alınmadığı bir süreç yaşıyoruz. Sendikamız KESK HABERSEN’e yönelik baskılar artmakta, hiçbir somut delil olmadan, düzmece soruşturmalarla arkadaşlarımıza cezalar verilmekte, insanlık dışı bir şekilde üye ve yöneticilerimiz sürgün edilmektedir. Daha önceleri PTT yönetimi tarafından çeşitli bahaneler öne sürülerek birçok arkadaşımız; idamdan sonra en büyük ceza olan sürgüne maruz bırakılmıştır. Bu sürgünler karşısında sendikamızın kararlı duruşu nedeniyle PTT yönetimi geri adım atmış ve sürgün edilen arkadaşlarımız eski görev yerlerine geri dönmüştür.”

‘Aldığınız bu karar kanunsuzdur’

Mobing ve iş barışını bozan yöntemlere ilişkin açıklamasını sürdüren Uluğ, şunları ifade etti: “PTT yönetiminin emekçiler üzerine uyguladığı mobbing, angarya iş yükü ve iş barışını bozan yöntemler, bugün ki açıklamamıza konu olan Mardin PTT Başmüdürlüğü’nde de varlığını sürdürmektedir.  Eksik personel ile işler yürütülmeye çalışılmakta, işlerin bu şekilde yürümeyeceğini dile getiren emekçiler baskı görmektedir. İş yoğunluğundan kaynaklı baskıların yanında, sendikal baskının da olduğu Mardin PTT Başmüdürlüğü’nde; birkaç ay önceye kadar yandaş sendikanın il temsilcisi olan Başmüdürün eşi, birçok yerde başmüdürün nüfuzunu kullanarak insanları yandaş sendikaya üye olmaya zorlamakta, bu sendikadan istifa edenleri tehdit ederek istifalarını geri almalarını sağlamaktaydı. Daha önceleri özellikle Nusaybin PTT’de sendikamıza üye olan arkadaşlar, malum kişi tarafından tehdit edilmiş ve bunun neticesinde üyeliklerini geri çekmişlerdir. Habersen şube olarak bu konuda defalarca başmüdür ile görüşmemize rağmen bir sonuç elde edilememiştir. Geçen yıl şubemiz tarafından Mardin il temsilcisi olarak görevlendirilen üyemiz Savaş DEMİRCAN, temsilcilik yazısı Başmüdürlük eline geçer geçmez kanunlar hiçe sayılarak Derik PTT Müdürlüğü emrine görevlendirilmişti. Bu görevlendirme sendikamızın müdahil olması sonucu kaldırılmıştı. Özellikle son bir yıldır, il temsilciliği görevinde bulunan arkadaşımızın emekleri ile Mardin’deki üye sayımız iki katına çıkmıştır. Üye sayılarındaki artışın önüne geçemeyen Mardin PTT Başmüdürü ve yandaş sendika, çeşitli bahaneler üreterek temsilcimiz hakkında tutanak tutmaya ve ikaz yazıları yazmaya başlamıştır. Bununla yetinmeyen başmüdür arkadaşımızın emeklerini hiçleştirmeye çalışarak, arkadaşımızı çalışmamakla ve yalancılıkla suçlayarak karalamaya çalışmıştır. Sendikamızın Mardin’de büyümesini durduramayacağını anlayanlar, tetikçi bir kontrolörün hazırladığı düzmece bir rapora dayanarak il temsilcimiz Savaş DEMİRCAN’ı kendi isteği dışında Gümüşhane’ye sürgün etmiştir. 4688 sayılı kanunun 18. Maddesinde; sendika yöneticileri, iş yeri ve il temsilcilerinin yerleri sebebi açıkça belirtilmediği sürece istekleri dışında değiştirilemez denmesine rağmen, kanunu hiçe sayarak arkadaşımızı sürgün edenler, düzmece rapor hazırlayanlar, kararın altında imzası bulunanlar sizlere sesleniyoruz.  Aldığınız bu karar kanunsuzdur.  Aldığınız bu hukuk tanımaz kararı kınıyoruz. Bundan önceki sürgünlerde olduğu gibi yine yılmayacağız. Arkadaşımız görev yerine dönene kadar da mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz.”

Editör: Ali Abbas Yılmaz