Basın Yayın İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası (HABER-SEN) Diyarbakır Şubesi, 399 sayılı kanuna tabii olarak çalışan emekçilerin görevde yükselme hakkının engellenmesine ilişkin Posta İşleme Dağıtım Merkezi önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya katılan sendika üyeleri, "İşte sendika işte HABER-SEN" sloganı attı.

Açıklamada konuşan HABER-SEN Merkez Yürütme Kurulu Üyesi İbrahim Halil Doğan, 399 sayılı kanuna tabii personellerin adeta kurumda yokmuş gibi yükselme haklarının ellerinden alındığını vurguladı. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Varol Öztorun ise bir sınav olacaksa liyakatin de olması gerektiğinin altını çizerek, "Liyakatin olmadığı yerde torpil vardır, her emekçinin yükselme şansı olması gerekir" dedi.

Personele seçenek tanınmıyor

Açıklamayı okuyan HABER-SEN Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Uluğ, Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT)  Genel Müdürlüğü'nün yapacağı görevde yükselme ve pozisyon değişikliği sınavlarına ilişkin duyurusunda 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye (KHK) tabii personeller için görevde yükselme sınavı açılmadığını, sadece idari hizmet sözleşmeli personel için açıldığını belirtti.

 "399 Sayılı KHK'ye tabii personele de atanma taleplerinin, İdari Hizmet Sözleşmeli statüye geçme talebinde bulunmaları halinde değerlendirmeye alınacağı söylenmektedir” diyen Uluğ, “399 Sayılı KHK'ye tabii personele iki seçenek sunulmaktadır: Ya görevde yükselebilmek için İdari Hizmet Sözleşmeli statüye geçeceksin ya da görevde yükselemeyeceksin. İdari hizmet sözleşmesine geçmek istemeyen personelin yükselmesinin önüne geçilmekte, sözleşme hürriyetini yok saymakta, eşitlik ilkesi ihlal edilmektedir. Yasaların uygulanma şeklini göstermek üzere çıkartılan yönetmeliğin yasalara aykırı düzenlemeler taşıyamayacakları en temel hukuk ilkelerinden biridir. Duyuruda yer alan şart, Anayasa ve yasaya aykırıdır" dedi.

Talepler dile getirildi

25 Kasım’da şiddete maruz kalan kadınlar suç duyurusunda bulunacak 25 Kasım’da şiddete maruz kalan kadınlar suç duyurusunda bulunacak

Uluğ, PTT’nin hızlıca atması gereken adımları şöyle sıraladı: "PTT’nin sınava il dışında katılımcı olan bütün posta emekçilerine harcırah ödemesi yapması gerekir. PTT ağır iş yükünden kaynaklı bir an önce personel alımına gitmelidir. Kurum tarafından İdari Hizmet Sözleşmeli Başpostacı, Başmühendis Ve Teknik Şef Görevde Yükselme Sınavları Duyurusunda 250 Başpostacı, 40 Başmühendis ve 40 Teknik Şef kadrosunun eksik olduğu, bunun sayısının artırılması talep ediyoruz."