SUR AJANS- TÜİK verilerinde yaşam memnuniyetinde ilginç tespitler yer aldı. Ülkenin temel sorunu sıralamasında 3 yıl içinde hayat pahalılığı ilk sıraya yerleşirken, yaşlıların ise 3 yılda daha mutsuz olduğu görüldü.

Hayat Pahali

Dedeoğulları davasında sanıklara indirimli cezalar Dedeoğulları davasında sanıklara indirimli cezalar

TÜİK’in yaşam memnuniyeti araştırmasına göre, kadınlar erkeklerden daha mutlu gözükürken, evliler ise bekarlara göre daha mutlu.

Kamu hizmeti alanında ise memnuniyet sıralamasında sağlık en son sırada yer alıyor. Oysa mutluluk kaynağı sıralamasında sağlık ilk sırada yer alıyor.

Bireylerin mutluluk kaynağı kişiler sıralamasında aile ilk sırada yer alırken, torun ise ne hikmetse en son sırada yer alıyor. Oysa yaşlılar için torun sevgisinin mutluluk kaynağı sıralamasında ilk sırada yer alması beklenirdi. Yaşam memnuniyetinde yaşlıların daha mutsuz olması ve ekonomik koşullardan dolayı yaşlı bireylerin giderek daha mutsuz olduğunun gözlenmesi, torun sevgisinin de artık yaşlıları mutlu edemediği şeklinde yorumlanabilir.

Hayat pahalılığının 3 yılda sorun sıralamasında ilk sıraya tırmanması ile yaşam memnuniyeti oranının 3 puan daha yükselmesi arasında ise mantıksal bir bağ kurmak oldukça zor. Zira insanların ekonomik çöküntü içinde hayat memnuniyetinin artması araştırma verilerinin ne kadar sağlıklı elde edildiğini sorgulatıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarını yayınladı. Buna göre, Türkiye'nin yüzde 52,7'si mutlu.

Mutluluk Siralama

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre, mutlu olan bireylerin oranı, 2022’de yüzde 49,7 iken, 2023 yılında bu oran 3 puan artarak yüzde 52,7 oldu. Mutsuz bireylerin oranı da 2022 yılında yüzde 15,9 iken 2023 yılında 2,2 puan azalarak yüzde 13,7 olarak kaydedildi.

Mutlu kadınların oranı yüzde 55,1

Mutlu erkeklerin oranı, 2022 yılında yüzde 46,5 iken, 2023’te yüzde 50,3 olarak ölçüldü. Kadınlarda ise bu oran, 2022’de yüzde 52,7 iken 2023 yılında yüzde 55,1’e yükseldi.

Evli kadınlar daha mutlu

Araştırmada evli bireylerin, bekar bireylere göre daha mutlu olduğu görülürken, mutlu olduğunu belirten evli bireylerin oranı, 2023’te yüzde 56,4 iken bekarlarda bu oran, yüzde 45,8 olarak ölçüldü. Evli olanların mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde ise evli erkeklerin yüzde 53,2'sinin, evli kadınların ise yüzde 59,5'inin mutlu olduğu gözlendi.

Yaşlılıkta mutsuzluk artıyor

Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyi incelendiğinde ise 18-24 yaş grubunda mutluluk oranı, 2022’de yüzde 47,9 iken, 2023’te 6,1 puan artarak yüzde 54’e yükseldi. Mutluluk oranı 55 ve daha yukarı yaştaki bireylerde ise azaldı. Mutluluk oranı 55-64 yaş grubunda bir önceki yıla göre 2,8 puan azalarak yüzde 49,7 olarak tahmin edildi. 65 ve daha yukarı yaştaki bireylerde ise 2022’de yüzde 57,7 iken 2023’te 1,7 puan azalarak yüzde 56,0 oldu.

Yüzde 69,9 mutluluk kaynağı olarak ailesini görüyor

Bireylerin mutluluk kaynağı olan kişiler incelendiğinde; en çok ailelerinin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı, 2023’te yüzde 69,9 olurken, bunu sırasıyla; yüzde 15,0 ile çocukları, yüzde 5,4 ile kendisi, yüzde 3,8 ile eşi, yüzde 2,9 ile annesi/babası ve yüzde 1,8 ile torunları takip etti.

Mutluluk sıralamasında yüzde 69,5 sağlık ilk sırada

Bireylerin mutluluk kaynağı olan değerler incelendiğinde; kendilerini en çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı, 2023’te yüzde 69,5 olurken, bunu sırasıyla; yüzde 13,2 ile sevgi, yüzde 9,2 ile başarı, yüzde 5,3 ile para ve yüzde 2,6 ile iş takip etti.

Yüzde 67 gelecekten umutlu

Kendi geleceklerinden umutlu olanların oranı, 2023’te yüzde 67,1 olurken, erkeklerin geleceklerinden umutlu olma oranı yüzde 67,2, kadınlarda ise bu oran yüzde 67,1.

Bireylerin ortalama yaşam memnuniyet düzeyi 2022’de 5,5 hesaplanırken, 2023’te 0,2 puan artış ile 5,7 oldu. Erkeklerde ortalama yaşam memnuniyet düzeyi 2023’te 5,6, kadınlarda ise 5,8 oldu.

Kamu hizmetleri memnuniyetinde sağlık son sırada

Kamu hizmetlerinden memnuniyet düzeyleri incelendiğinde; 2023’te asayiş hizmetlerinden memnun olanların oranı yüzde74,6 olurken, bunu sırasıyla yüzde 68,2 ile ulaştırma, yüzde 65,4 ile sağlık, yüzde 61,0 ile Sosyal Güvenlik Kurumu, yüzde 58,6 ile adli ve yüzde 57,7 ile eğitim hizmetlerinden memnuniyet takip etti.

3 yılda hayat pahalılığı birinci sıraya geldi

Ülkenin en önemli sorunu incelendiğinde; 2020’de birinci sırada yüzde 18,5 ile işsizlik, ikinci sırada yüzde 17,3 ile hayat pahalılığı, üçüncü sırada yüzde 17,2 ile eğitim yer aldı. 2023’de hayat pahalılığı yüzde 33,8 ile ilk sırada yer alırken, yüzde 16,5 ile eğitim ikinci sırada ve yoksulluk yüzde13,4 ile üçüncü sırada yer aldı.

Editör: Ali Abbas Yılmaz