HDP Parti Meclisi, seçim sürecinde yürütülecek çalışmalarda ve alınacak kararlarda Merkez Yürütme Kurulu’na tam yetki verdi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Parti Meclisi, dün gerçekleştirdiği toplantının sonuç bildirgesini yayınladı.

Toplantıya ilişkin sonuç bildirgesinde şu ifadelere yer verildi: “Afet sonrası halklarla geliştirdiğimiz ve büyüteceğimiz dayanışma çalışmalarımızın ve ardından 8 Mart’ta ortaya konulan iradenin değerlendirildiği toplantımızda, Newroz’un özellikle bu süreçte anlam ve önemiyle birlikte seçim süreci ve ittifak politikamız birçok yönüyle tartışılmıştır.”

Toplantıda deprem sürecine ilişkin şu değerlendirmede, “Mevcut otoriter merkeziyetçi sistemin sadece siyasi, ekonomik, kültürel, sosyal olgular ve gelişmeler karşısında değil, fakat aynı zamanda bizatihi yaşamın korunması karşısında dahi yetersiz kaldığı ve dahası sorun kaynağı olduğunu halklarımızla acı bir biçimde deneyimlemiş bulunuyoruz.” İfadeleri kullanıldı.

‘Seçime ve değiştirmeye hazırız’

Deremden dolayı bu yılki Newroz’un coşkulu kutlamalara sahne olmayacağına vurgu yapılırken, seçim sürecine ilişkin olarak da şu değerlendirmelere yer verildi:

“Biz Hazırız, 14 Mayıs’ta Değiştireceğiz!

Parti Meclisimiz, ülkenin içinde bulunduğu çoklu kriz koşullarında çözümün ilkesel düzeyde ele alınması gerektiğini bir kez daha ifade etmiştir. Bu kapsamda partimizin 2021 Eylül ayında ilan etmiş olduğu Demokrasiye, Adalete, Barışa Çağrı Deklarasyonu’nun temel çerçeve olduğu bir kez daha vurgulanmıştır. Bu minvalde Üçüncü Yol Stratejimizin partimizin tarihsel ve ilkesel pozisyonu olduğunu da hassasiyetle vurgulanmıştır. Seçim tarihinin netleşmesiyle birlikte partimizin ve geliştirdiğimiz ittifakların önemi daha belirgin bir şekilde görünür hale gelmiştir. Partimiz, milletvekili seçimlerinde, tek bir oyumuzun heba olmaması perspektifi ile en çok milletvekili çıkarma hedefini gözeterek hareket edecektir.

Bizler, HDP olarak 14 Mayıs’ta kadınların, gençlerin, halkların, inançların, engellilerin, çocukların, emekçilerin, cinsiyet kimliklerinin ve tüm toplumsal kesimlerin yeni yaşamı birlikte örmesinde güvence olacağız.

Parti Meclisimiz bu inanç ve iradeyle 15 Mayıs sabahını, son halkasını AKP-MHP faşizminin temsil ettiği yüz yıllık merkeziyetçi, otoriter, baskıcı rejim karşısında Cumhuriyetin ikinci yüzyılında halkların demokrasisinin miladı ve yeni yaşamın inşasının ilk günü olarak işaretlemiştir.

Partimiz yeni yaşamın hep birlikte inşa edilmesi amacıyla, önümüzdeki seçimlerde tüm demokratik-sol-sosyalist parti, kurum ve güçlerin seçim süreci sonrasına da kapsayacak şekilde birlikteliğinin önemini vurgulamakta, başarının en geniş demokrasi ittifakından ve ortak mücadeleden geçtiğine inanmaktadır.

Partimiz yanyana olduğu ve birlikte hareket ettiği toplumsal güçlerden aldığı mücadele kararlılığı ve sorumlulukla, halklarımızın özgür ve demokratik yarınını inşa edecek bir iradeyle, seçime ve değiştirmeye hazırız.”

Parti Meclisi’nin MYK’yı yetkilendirdiğine dikkat çekilen açıklamada, “Parti Meclisimiz seçim sürecinde yürütülecek çalışmalarda ve alınacak kararlarda Merkez Yürütme Kurulu’na tam yetki vermiştir” denildi.

Akşener'den Erdoğan'a: Sen ülke yönetmiyorsun, rant yönetiyorsun Akşener'den Erdoğan'a: Sen ülke yönetmiyorsun, rant yönetiyorsun