İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi 22 Ekim 1993 tarihinde 14’ü sivil 16 kişinin katledildiği Lice davasında yargılanan sanıklardan birinin ölmesiyle davanın düşürülmesine dair yazılı açıklama yaptı.

Davanın açıldığı ilk günden bu yana faillerin tespiti ve yargılanmasının amaçlanmadığı belirtilen açıklamada, “Failler cezasızlık zırhıyla korunmuştur. Bölgede özellikle son otuz yılda benzer suçların faillerine dönük yürütülen soruşturma ve yargı süreçleri aynı biçimlerde sürdürülmekte ve aynı neticelerle sonlanmaktadır. Son örneğinde de gördüğümüz üzere, bölgede sivilleri katleden kolluk görevlilerine karşı yargı birimi; bir adalet mekanizması gibi çalışmaktan uzaklaşmış, suç niteliğindeki eylemleri meşrulaştırma ve failleri aklama mekanizmasına dönüşmüştür” denildi.

Cezasızlık politikalarından vazgeçilmesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: “Yıllardır süregelen hak ihlallerinin sonuçlarını daha da ağırlaştıran cezasızlık sistemi bir an önce son bulmalı, adalete erişim önündeki engeller kaldırılmalı, bölgede uzun yıllardır sistematik bir biçimde yürütülen, yaşam hakkı başta olmak üzere temel insan hakkı ihlallerine neden olan politikalardan derhal vazgeçilmelidir.”

Editör: Ali Abbas Yılmaz