TMMOB AMED İl Koordinasyon Kurulu, Kamu Mühendisleri Platformu Diyarbakır İl Grubu ile Dağkapı Meydanı’nda kamu emekçilerinin özlük haklarının iyileştirilmesi için açıklama yaptı.

Açıklamayı Elektrik Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi Başkanı Alican Çetinkaya okudu.

‘Sayısı 600 bine yakın mühendis, mimar ve şehir plancılarıyız’

“Kamuda Çalışan Mimar, Mühendis ve Şehir Plancıları Hakkını İstiyor!” başlıklı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bizler,  gerek kamu gerekse özel sektörde her türlü mühendislik, mimarlık ve şehir planlama hizmetlerinde emek veren; planlama, projelendirme, uygulama ve denetleme işlerine ait görev-yetki ve sorumlulukları üstlenen, sayısı 600 bine yakın mühendis, mimar ve şehir plancılarıyız. Gelişen, gelişmekte olan, ekonomik ve teknolojik anlamda güçlü olan ülkelerde mühendisliğe ve bilime ciddi önem verilmektedir. Mühendislik bilimdir, teknolojidir, gelişimdir, üretimdir kısacası mühendislik kaliteli ve konforlu yaşamdır. Mühendisler önemlidir ve hak ettikleri değer verilmelidir. Bildiğiniz gibi 6 Şubat’ta tüm toplumu yasa boğan onbinlerce insanımızın hayatını kaybettiği acı bir deprem yaşadık. Yüzbinlerce insanımızın etkilendiği bu depremde mühendis, mimar ve şehir plancıları hizmetinin, kamusal denetimin, bilim ve tekniğin önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Sürekli artırılan kontenjanlar, yeni açılan üniversiteler ile mezun sayısı artırılarak işsiz meslektaşlarımızın sayısı yükselmiş, meslektaşlarımız düşük ücretler ile çalışmak zorunda bırakılmıştır. Bunlardan biri de kamuda çalışan mimar mühendis ve şehir plancılarıdır.  Kamuda çalışan meslektaşlarımız; Bilişim, Enerji,  Ulaşım, Sağlık, Gıda, Tarım,  Orman, Turizm,  Çevre, Maden, Eğitim, Ziraat, Adalet ve daha birçok farklı kurum ve kuruluşta emek vermektedir.”

‘Ücretler TÜİK in açıkladığı tartışmalı olan yoksulluk sınırının oldukça altında kalmıştır’

Çetinkaya, kamu emekçilerinin çalışma koşullarına değinerek şunları söyledi: “Kamuda çalışan meslektaşlarımız; karayolu, demiryolu, havaalanı, köprü, tünel, baraj, hastane, okul, TOKİ, temiz içme suyu gibi alt yapı ve üst yapı işleri, tarım ve ormancılık, tersane ve atölyeler, tren projeleri, tıbbi cihazlar, bilişim sistemleri, maden işletmeleri ve enerji santralleri gibi tesislerin; Ar-Ge, teknik şartname ve projelendirme, ihale, yapım, kontrollük ve kabul işlemleri, işletme ve bakım aşamalarında da aktif görev almaktadırlar. Söz konusu işlerin planlanması, fizibilitesi, teknik olarak tasarlanması, yapılması, bakımı ve işletilmesiyle ilgili birinci derecede sorumluluk almaktadırlar. Birçok kanun ve yönetmelik kamuda çalışan mühendislere iki yıldan başlayıp on beş yıla kadar sorumluluklar yüklemektedir. Son yıllarda yaşanan ekonomik kriz ve artan enflasyon ile meslektaşlarımızın mağduriyeti artmıştır. İktidar tarafından kamuda çalışan meslektaşlarımıza yapılan zamlar yetersiz kalmış ve aldıkları ücretler TÜİK in açıkladığı tartışmalı olan yoksulluk sınırının oldukça altında kalmıştır. Ayrıca, kamudan emekli meslektaşlarımız geçim sıkıntısı yaşadıklarından birçok sektörde çalışmak zorunda kalmaktadır. Bu nedenle denk kariyere sahip meslek gruplarına yönelik yapılan ilave emeklilik ödeneği gibi bir düzenlemenin kamudan emekli olmuş meslektaşlarımıza da yapılması gerekmektedir.” diye belirtti.

‘Meslektaşlarımız çok ciddi bir yoksullaşma ve geçim sıkıntısı sorunu ile yüz yüze bulunuyor’

Çetinkaya, kamuda çalışan mühendislerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara değinerek sözlerini şöyle sürdürdü: “TMMOB olarak kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının ekonomik koşullarının ve özlük haklarının iyileştirilmesi taleplerimiz iktidar tarafından görmezlikten gelinmiştir. Son olarak “Teknik Hizmetler Sınıfı”nda yer alan personelin ek ödeme oranlarının yükseltilmesi için verilen yasa değişikliği teklifi, iktidar partilerinin oylarıyla Plan ve Bütçe Komisyonu’nda reddedildi. Ülkede hayata geçirilen tüm projelerde, yaratılan tüm zenginlikte, geliştirilen tüm teknolojide büyük bir payı olan mühendis, mimar ve şehir plancılarının yaratıcı emeği ne yazık ki her geçen gün değersizleştiriliyor. Kamudaki eşdeğer meslek sınıflarına farklı gerekçelerle maaş ve özlük iyileştirmeleri verilirken, meslektaşlarımız sürekli olarak dışlanıyor. Siyasi iktidarın bu sistematik dışlaması nedeniyle kamuda çalışan meslektaşlarımız çok ciddi bir yoksullaşma ve geçim sıkıntısı sorunu ile yüz yüze bulunuyor. Kamuoyunda 3600 ek göstere düzenlemesi olarak bilinen çalışmada kamuda çalışan meslektaşlarımızın ek göstergeleri 4200’e çıkartılmış ancak yansıtma oranları %145’te sabit kaldığı için herhangi bir fayda sağlamamıştır Mühendis, mimar ve şehir plancılarının daha iyi koşullarda çalışma, emeğinin karşılığını alma ve hak ettiği şekilde yaşayabilme talepleri dikkate alınmak zorundadır.”

Kamu çalışanlarının özlük hakları ve ekonomik sorunları acil çözülsün

Kamu emekçilerinin özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiğine vurgu yapan Çetinkaya, “TMMOB ve Kamu Mühendisleri Platformu olarak; ülke ve toplum yararına bütüncül kalkınma anlayışı kapsamında ve kamu çalışanı meslektaşlarımızın haklarını koruma bilinciyle, ülkemizdeki her projenin, her çalışmanın planlanmasından yaşama geçirilmesine kadar sorumluluklar üstlenen denetleyen, hak edişlere imza koyan, ülke imarının, sanayinin, tarımının, madenciliğinin, ormancılığının ve üretiminin temel unsuru olan, teknik ve bilimsel temelde yürüttükleri çalışmalarla, ülkemizin kalkınması açısından vazgeçilmez bir yere sahip olan kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının özlük hakları ve ekonomik sorunlarının ivedilikle aşılması gerektiğini savunmaktayız.” ifadelerini kullandı.

‘Kamuda itaat değil liyakat olsun’

Çetinkaya, kamu çalışanlarının taleplerini ise şöyle sıraladı:

“•Kamuda çalışan tüm meslektaşlarımıza  “Teknik Sorumluluk Tazminatı” adı altında  yeni bir ödeme kaleminin oluşturulmalı

•Taban Aylık Katsayımız Artırılmalı

•Kamu çalışanı meslektaşlarımızın gelirinin; yakın zamana kadar benzer gelire sahip olan ve denk kabul edilen mesleklerin gelir ve özlük haklarının seviyesine yükseltilmeli

•Ek Ödemelerimiz Artırılmalı

•Başta ek ödeme olmak üzere tüm kazanımlarımız emekliliğe yansıtılmalı ve emekli meslektaşlarımız içinde ilave emeklilik ödeneği ödenmeli

•Her ne kadar çalışma dönemlerinde kamu çalışanı ücretini oluşturan kalemlerden biri olsa da asıl emeklilik dönemindeki emeklilik ücretinde etkisi olan ek göstergenin 6400 yapılmalı

•%195 Ek Gösterge Verilmeli

•Kamuda çalışan meslektaşlarımızın ücretleri gerçek enflasyon oranlarının üzerinde yükseltilmeli

•Yan Ödemelerimiz Artırılmalı

•Kamuda çalışan toplam personel içerisinde teknik hizmetler sınıfına tabi kamu çalışanı sayısı oldukça yetersizdir. Mühendis, mimar, şehir plancılarının kamuda istihdam, atama ve güvenceli kadro konusunda ihtiyaca uygun alım talebi yaratılmalı ve buna uygun bütçe ayrılmalıdır

•Kamuda itaat değil liyakat olsun

Tüm bu düzenlemeler kamuda çalışan 150.000 Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı ve emekli olmuş meslektaşlarımıza yapılmalıdır.”

.

Editör: Ali Abbas Yılmaz