Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey (MK) üyelerinin görevden alınması istemiyle açılan ve 30 Kasım’da görülecek davaya ilişkin yazılı açıklama yayımladı. KESK, DİSK ve TMMOB, yargı baskısı karşısında TTB’nin yanında olduklarını belirtti.

‘Saldırıları devam ediyor’

Meteorolojiden 4 il için sarı kodlu uyarı Meteorolojiden 4 il için sarı kodlu uyarı

İktidarın muhalif kesimlere, sendikal faaliyetlere, basın emekçilerine, emek ve meslek örgütlerine yönelik saldırılarının devam ettiği belirtilen açıklamada, “TTB Merkez Konseyi’nin haksız ve hukuksuz bir biçimde görevden alınması talebiyle açılan davanın yedinci duruşması 30 Kasım 2023 günü görülecek. TTB hekimlerin sesi olan, emek, barış ve demokrasi mücadelesinin temel bileşeni olan bir örgüttür. 100 binden fazla üyesi olan hekim meslek örgütünün seçilmiş yöneticilerine yönelik, hukuki hiçbir dayanağı olmadan açılmış olan bu dava sadece TTB’yi ve hekimlik mesleğinin bağımsızlığını hedef almıyor; bu dava aynı zamanda, meslek örgütlerinin özerkliğini, sendikal hak ve özgürlükleri de hedef alıyor” denildi.

 ‘TTB mücadelesinin yanındayız’

Hukuki dayanaktan yoksun olarak TTB Merkez Konsey üyelerinin görevden alınmasına yönelik açılan bu davanın, tüm meslek örgütlerine, odalara, sendikalara ve demokratik kitle örgütlerine bir gözdağı verme amacı taşıdığı vurgulanan açıklamada, “Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen bu haksız davanın reddine karar verilmesi gerekmektedir. Hekimlik mesleğinin toplumsal sorumluluğunu her koşulda yürekten hisseden TTB’nin yargı mücadelesinin sonuna kadar yanındayız. Hukuksuzluğa karşı adaleti ve TTB’yi savunuyoruz!” diye belirtildi.

Editör: Ali Abbas Yılmaz