Mardin Büyükşehir Belediyesi, Kızıltepe) ve Nusaybin ilçelerinde 31 Mart tarihinde gerçekleştirilecek olan yerel seçimler öncesi 1/5000 Revizyon Nazım İmar Planı ile 1/1000 ve Revizyon Uygulama İmar Planı tamamlayarak askıya çıkardı. Planların askıya çıkarılmasıyla kayyım yönetiminin her iki ilçede rant sağlamaya dönük “ısmarlama” imar değişikliklerine imza attığı ortaya çıktı.

Kayyım yönetiminin askı süreci 11 Ocak’ta sona erecek olan her iki ilçeye imar planlarındaki sağlık, eğitim, park, sosyal-kültürel tesis ve belediye hizmet alanlarını konut ve ticaret alanları olarak değiştirip, yine yapılarda kat artışının önünü açtığı görüldü.

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) daha önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanan “Mardin-Batman-Siirt-Şırnak-Hakkari Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı”nı dava etmiş, Danıştay 6’ncı İdare Mahkemesi planı iptal etmişti. Bu karar üzerine yeniden hazırlanan imar planlarında Danıştay’ın uyarıları yine göz ardı edildi.

İlçe kayyımlarından imar yetkileri alındı

Büyükşehir Belediyesi’ndeki kayyım yönetimi ilk olarak Kızıltepe ve Nusaybin ilçe belediyelerine atanan kayyımlardan 1/1000 Revizyon Uygulama İmar Planı’nın yapılması yetkisinin kendilerine devredilmesini istedi. Bu talep üzerine her iki ilçe belediyesi yetkilerini Büyükşehir Belediyesine devretmesiyle imar planları çalışmalarına başlandı.

Parklar konut alanına çevrildi

Kayyım yönetimince hazırlanan imar planlarında yapılan değişikliklerin birçoğunun “ısmarlama” olduğu göze çarptı. Öyle ki yapılara dair kat izni kimi alanlarda 2’den 7’ye, 3’ten 6’ya, 4’ten 8’e, 5’ten 9’a çıkarıldı. Bununla da yetinmeyen kayyım yönetimi çok sayıda park alanını, 6 katlı yapıların yapılabileceği konut ve ticaret alanlarına dönüştürdü.

Önce ruhsat sonra değişiklik

Önceki imar planlarında konut dışı çalışma alanı olarak yer alan kimi parsellere yeni plan hazırlanması öncesinde ticaret ruhsatı veren kayyım yönetiminin, bu doğrultuda kimi değişiklere gittiği de askıya çıkarılan planlarda görüldü. Rüşvet karşılığı yapılan “ısmarlama” imar değişikliklerine ve bu amaçla kurulan şebekenin nasıl çalıştığına dair kimi bilgilere ulaştık.

Mülk sahipleri ile temasa geçildi

Edinilen bilgilere göre, Ankara’dan gelen A.Y. isimli şahsın koordinatörlüğünde aralarında Belediyenin İmar Daire Başkanlığı bünyesinde çalışan yetkili personeller, müteahhitler ve kuyumcuların bulunduğu şebeke, şehir merkezi ve merkeze yakın alanlarda belirledikleri parsellerin sahipleri ile görüşmeler yaparak, parsellerin yüzölçümü ve bulunduğu konuma göre milyonlarca lira karşılığında istedikleri değişikliği yapmayı teklif etti.

Paralar kuyumculara

Teklifleri kabul eden mülk sahipleri ikisi Nusaybin’de ikisi Kızıltepe ilçesinde bulunan kuyumculara yönlendirilerek, paraları buralara bırakmaları istendi. Teklifi kabul etmeyen mülk sahipleri ise, imar değişikliklerinin onaylanmaması yönünde tehdit edildi.

Kayyım yönetimi ile anlaşan bazı mülk sahipler ve müteahhitler, revizyon imar planı çalışmalarına başlanması ile birlikte İmar Daire Başkanlığı’ndaki yetkili isimler ile temasa geçti. Yapılan görüşmelerde belirlenen parsellerde kat artışına izin verilmesi, park, eğitim, sağlık tesis, sosyal-kültürel, belediye hizmet alanı olarak belirlenen alanların konut, ticaret ve turizm alanlarına çevrilmesi yönündeki değişikliklere gidildi.

Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde ranta dönük ve rüşvet karşılığı yapılan bazı imar değişiklikleri şu şekilde:

Kiziltepe-1

 Kızıltepe

 * Elimışmış Mahallesi 105 ada 8 nolu parsel konut dışı kentsel çalışma alanından ön cephesi ticaret turizm arka cephesi ise konut ve ticaret alanına çevrildi.

 * Elimışmış Mahallesi 107 ada 10 nolu parselde bulunan akaryakıt tesis alanının arka cephesi ticaret turizm alanına çevrildi.

 * Harabilme Mahallesi 121 ada 4 ve 3 nolu parseller konut dışı kentsel çalışma alanından ticaret turizm alanına çevrildi.

 * Hanikaharzem Mahallesi 132 ada 1 nolu parsel konut dışı kentsel çalışma alanından konut ve ticaret alanına çevrildi.

 * Hanikaharzem Mahallesi 133 ada 1 ve 2 nolu parseller konut dışı kentsel çalışma alanından konut ve ticaret alanına çevrildi.

 * Hanikaharzem Mahallesi 125 ada 10 nolu parsel park alanından konut alanına çevrildi. 

 * Hanikaharzem Mahallesi 134 ada 1 nolu parsel konut dışı kentsel çalışma alanından ticaret alanına çevrildi.

 * Harabilme Mahallesi 128 ada 1 nolu parsel konut alanından ticaret ve konut alanına çevrildi.

 * Harabilme Mahallesi 127 ada 1 nolu parsel konut alanından ticaret ve konut alanına çevrildi.

 * Harabilme Mahallesi 122 ada 1 ve 2 nolu parseller sosyal tesis alanından konut dışı kentsel çalışma alanına çevrildi.

 * Harabilme Mahallesi 123 ada 1 nolu parsel konut dışı kentsel çalışma alanından ticaret turizm alanına çevrildi.

 * Akziyaret Mahallesi 116 ada 4 nolu parsel konut ve ticaret alanından akaryakıt tesis alanına çevrildi. 

 * Akziyaret Mahallesi 117 ve 118 ada 0 nolu parsellerde ilave ve fonksiyon değişikliği yapıldı.

 * Mezopotamya Mahallesi 193 ada 3 nolu parsel, park alanından akaryakıt ve konut alanı çevrildi.

 * Resmiharem Mahallesi 129 ada 8 ve 9 nolu parsel ticaret alanından turizm ve ticaret alanına dönüştürüldü.

 *Harabilme Mahallesi 183 ada 1 nolu parsel, parktan özel eğitim tesis alanı çevrildi.

 * Cumhuriyet mahallesi 4024 ada 20, 21, 22, 23 ve 24 Nolu parseller, konut alanından konut ve ticaret alanına çevrildi.

 * Cumhuriyet Mahallesi 3894 ada 4 nolu parsel, konut alanından ticaret ve konut alanına dönüştürüldü.

 * Koçhisar Mahallesi 1289 ada 1 nolu parsel belediye hizmet alanından konut alanına çevrildi.

 * Koçhisar Mahallesi 123 ada 2 ve 3 nolu parseller, eğitim (lise) alanından konut alanına çevrildi.

 * Elimışmış Mahallesi 293 ada 1 nolu parsel eğitim (lise) alanından konut ve ticaret alanına çevrildi.

 * Elimışmış Mahallesi 237 ada 1 nolu parsel, 239 ada 1 nolu parsel, 166 ada 1 nolu parsel, 165 ada 1, 7 ve 8 Nolu parseller konut alanından ticaret ve konut alanına çevrildi.

 * Hanikaharzem Mahallesi 167 ada 9, 6 ve 7 nolu parseller akaryakıt alanından konut ve ticaret alanına çevrildi.

 * Hanikaharzem Mahallesi 140 ada 1 ve 2 nolu parseller, konut dışı kentsel çalışma alanından konut ve ticarete çevrildi.

 * Hanikaharzem Mahallesi 139 ada 1, 3, 4 ve 5 nolu parseller, konut dışı kentsel çalışma alanından konut ve ticaret alanına çevrildi.

 * Hanikaharzem Mahallesi 143 ada 1 nolu parsel, sağlık tesis alanından konut ve ticaret alanına dönüştürüldü.

Nusaybin

Nusaybin-1

* Bahçebaşı Mahallesi 106 ada 15 nolu parsel akaryakıt alanından emsal artışı da sağlanarak 8 katlı konut ve ticaret alanına dönüştürüldü.

 * Abdulkadirpaşa Mahallesi 664 ada 8 nolu parsel 2 katlı konut alanından emsal artışı da sağlanarak 5 katlı konut ve ticaret alanına dönüştürüldü

 * Yenituran Mahallesi 301 ada 3 nolu parsel 2 katlı konut alanından emsal artışı da sağlanarak 7 katlı konut ve ticaret alanına dönüştürüldü.

 * Beylik Mahallesi 489 nolu parsel mevcut planda akaryakıt tesisi iken parselin bir kısmı akaryakıt istasyonu bırakılarak kalan kısmı emsal artışı da sağlanarak 8 kat konut ve ticaret alanına dönüştürüldü.

 * Bahçebaşı Mahallesi 247 ada 1 nolu parsel 3 kata kadar ticaret alanı iken, emsal artışı da yapılarak 6 kat konut ve ticaret alanına dönüştürüldü.

 * Yakınköy Mahallesi 273 ada 1 nolu parsel 3 katlı ticaret alanından emsal artışı da sağlanarak 5 katlı ticaret alanına dönüştürüldü.

 * Yakınköy Mahallesi 380 ada 1 nolu parsel konut alanından emsal artışı da sağlanarak 5 katlı ticaret alanına dönüştürüldü.

 * Akçatarla Mahallesi 318 ada ile 348 adalarda yer alan parseller 3 katlı ticaret alanı iken, 318 adada yer alan 5 nolu parsel yüksek emsal verilerek ticaret ve turizm alanına, 348 ada 4, 5 ve 6 nolu parseller yüksek emsalle beraber 9 katlı konut ve ticaret alanına dönüştürüldü.

 * Akçatarla Mahallesi 200 ada 2 nolu parsel akaryakıt tesisi iken parselin bir kısmı akaryakıt istasyonu bir kısmı ise 8 katlı ticaret, turizm ve konut alanına çevrildi.

 * Akçatarla Mahallesi 274 ada 2 nolu parsel mevcut planda akaryakıt istasyonu iken parselin arka cephesi emsal artışı da sağlanarak 7 katlı ticaret ve turizm alanına dönüştürüldü.

 * Akçatarla Mahallesi 275 ada 1 ve 2 nolu parseller mevcut planda konut alanı iken emsal artışı da sağlanarak 9 katlı ticaret ve konut alanına dönüştürüldü.

 * Akçatarla Mahallesi 273 ada 1, 2 ve 3 nolu parseller ile 155 ada 1 nolu parsel mevcut planda konut alanı iken emsal artışı da sağlanarak 9 katlı ticaret ve konut alanına dönüştürüldü.

 * Akçatarla Mahallesi 174 ada 2 ve 3 nolu parseller 4 kata imarlı iken yükseklik 8 kata çıkarıldı.

 * Kışla Mahallesi 104 ada 3 parselde yer alan anaokulu ve pazar alanı kaldırılarak parsel konut ve ticaret alanına dönüştürüldü. Parselin tamamına kat artışı da yapılarak 8 kata kadar imar verildi. 

 * Kışla Mahallesi 90 ada 17 ve 18 nolu parseller mevcutta plansız alan iken, plana dahil edilerek, konut alanına dönüştürüldü. Ayrıca yürürlükteki planda halk eğitim alanı olarak görülen alan da konut alanına dönüştürüldü.

 * Kışla Mahallesi 459 ada 1 nolu parsel park alanından 6 katlı konut ve ticaret alanına çevrildi.

 * Kışla Mahallesi 516 ve 517 nolu adalardaki parseller konut alanından 6 katlı konut ve ticaret alanına çevrildi.

 * Kışla Mahallesi 473 ada 1 nolu parsel park alanından 6 katlı konut ve ticaret alanı olarak değiştirildi.

 * Akçatarla Mahallesi 178 ada 3 ve 4 nolu parseller 5 kattan 8 kata çıkarıldı ve emsalleri de artırıldı.

 * Akçatarla Mahallesi 172 ada 1 nolu parselde yer alan akaryakıt alanının arka cephesi konut ve ticarete dönüştürülerek, 8 kata kadar imar verildi.

 * Akçatarla Mahallesi 486 ada 2 nolu parsel 4 katlı konut alanından 6 katlı konut ve ticaret alanına çevrildi.

 * Akçatarla Mahallesi 170 ada 12 ve 13 nolu parseller 4 katlı konut alanından emsal artışı da yapılarak, 6 katlı konut ve ticaret alanına dönüştürüldü.

 * Çatalözü Mahallesi 176 ada 1 nolu parsel 4 katlı konut alanından emsal artışı da yapılarak 9 katlı konut ve ticaret alanına dönüştürüldü.

 * Çatalözü Mahallesi 175 ada 2 nolu parsel 4 katlı konut alanından emsal artışı da yapılarak 7 katlı konut ve ticaret alanına dönüştürüldü.

Gazeteci Diren Keser'in avukatı: Tutuklama ifade özgürlüğüne saldırı Gazeteci Diren Keser'in avukatı: Tutuklama ifade özgürlüğüne saldırı

 * Çatalözü Mahallesi 169 ada 2 nolu parsel 168 ada 1 nolu parsel 167 ada 2 nolu parsel 4 katlı konut alanından emsal artışı da verilerek 9 katlı konut alanına çevrildi. 

Kaynak: MA