Dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasında Türkiye yok Dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasında Türkiye yok

SUR AJANS- Eğitim sendikalarının öğretmenlik mesleğini değersizleştirdiği, öğretmenlerin iş güvencesini tehdit ettiği, kurulacak Eğitim Akademileri üzerinden AKP kadrolarını yetiştirmeyi hedeflediği, eşit işe eşit ücret ilkesini ortadan kaldırdığı, özlük haklarını zayıflattığı, ayrımcılığı ve eşitsizliği derinleştirdiği, eğitim emekçilerinin kazanılmış haklarını ortadan kaldırdığı, özel okul ve kurslarda öğretmenlik yapanların başta taban ücret düzenlemesi olmak üzere temel ekonomik ve sosyal haklarına, ücret ve çalışma koşullarına ilişkin bir düzenleme içermediği gerekçesiyle karşı çıktığı Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi’nin birinci bölümünde yer alan ilk 6 maddesi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in başkanlığında toplandı. Genel Kurul’da dün tümü üzerinde görüşmeleri tamamlanan Öğretmenlik Mesleği Kanun teklifinin maddelerine geçildi. Muhalefet partilerinin eleştiriler yönelttiği teklifin görüşmeleri sırasında tartışmalar yaşandı.

Teklifin, öğretmenlerin hak, ödev ve sorumluluklarını düzenleyen 5. maddesinin (a) bendi, AKP ve MHP milletvekillerinin verdiği önergeyle şöyle düzenlendi:

“Öğrencilerini Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasa’da ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasa’nın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan, Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş erdemli insanlar olarak yetiştirir.”

Genel Kurul’da kanun teklifinin ilk 6 maddesi kabul edildi.

Kanun teklifi, öğretmenlerin seçilmelerini, yetiştirilmelerini, atanmalarını, haklarını, ödev ve sorumluluklarını, ödül ve cezalarını, kariyer basamaklarında ilerlemelerini ve öğretmenlik mesleğine ilişkin diğer hususlar ile Millî Eğitim Akademisinin kurulması, görevleri, teşkilat yapısı ve personeline ilişkin konuları düzenleniyor.

İlk üç maddesi kanunun amaç, kapsam ve tanımlarını içeriyor. 4’üncü maddesinde öğretmen ve yöneticilerin atama, görevlendirme ve meslekte ilerlemelerine ilişkin hükümler yer alıyor.

Editör: Haber Merkezi