Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK),  seçim yasakları konusunda uyarılarda bulundu.

Daha önce ilan edilen 10 günlük yayın yasağına uymayan medya kuruşlarına en ağır yaptırımların uygulanacağının belirtildiği hatırlatma metninde şu ifadelere yer verildi:

“Propaganda serbestliği oy verme gününden önceki gün (13 Mayıs Cumartesi) saat 18.00'de sona erecek”

"Seçim propaganda yayınları ve seçim haberlerinin veriliş şekillerine ilişkin olarak belirlenen kurallar Yüksek Seçim Kurulu tarafından düzenli olarak ilan edilmektedir. 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için seçim takvimi işlerken, radyo ve televizyon yayınlarıyla ilgili muhtemel sorunların yaşanmaması için bazı hatırlatmaların yapılması gereği hasıl olmuştur. Bilindiği gibi seçime 10 gün kala başlayan yasak gereği sözlü, görsel basın ve yayın araçlarında anket, kamuoyu araştırması ve tahminler yayınlanmamaktadır. Yüksek Seçim Kurulu tarafından yayımlanan seçim takvimine göre, propaganda serbestliği oy verme gününden önceki gün (13 Mayıs Cumartesi) saat 18.00'de sona erecektir. Cumartesi günü mitingler saat 18:00’e kadar yayınlanabilecektir. Aynı gün yani seçimden bir gün önce saat 18:00’den sonra yapılacak tartışma programlarında ise, seçimlerde aday olmayan kişilerin örneğin gazeteci ve akademisyen gibi konukların bulunmasında sakınca yoktur. YSK kararlarına göre seçim günü saat 18.00'e kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacaktır. Seçim günü saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecektir. Sandıklar kapandıktan sonra yayın serbestisi yokken seçim sonuçlarını açıklamak, gerçek dışı bilgiler vermek ve halkı yanlış yönlendirebilecek manipülasyon makstlı yayınlar yapmak kat'i olarak yasaktır. 14 Mayıs günü saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecektir. Yayın yasağına uymayan kuruluşlar hakkında en ağır yaptırımlar uygulanacaktır. Bu kurallara titizlikle riayet edilmesi Üst Kurulumuzun tüm yayıncılardan beklentisidir. YSK seçim takvimine aykırı yayınların tespiti halinde, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu gerekli önlemleri alacaktır.”

Editör: Ali Abbas Yılmaz