Sağlık emekçileri, özlük haklarında ve çalışma yaşamında iyileştirme içeren ve Meclis’te rafa kaldırılan yasal düzenlemenin bir an önce yapılması için 8 şubatta greve gidiyor.

Grev öncesi yurttaşlara çağrıda bulunan sağlıkçılar sosyal medya hesaplarından dayanışma çağrıları yaptı.

sağlık emekçileri greve gidiyor

Sağlık emekçileri özlük hakları ve çalışma koşulları için greve gidiyor

Türk Tabipler Birliği (TTB) sosyal medyadan yaptığı paylaşımda yurttaşları sağlık emekçilerinin grevine destek vermeye çağırdı. TTB’nin Twitter’da yaptığı paylaşımda, “G(ö)REV'imiz toplumun ücretsiz, özel hastanelere mecbur bırakılmadığı, daha iyi bir sağlık hizmetine erişimi ve daha sağlıklı bir ülke içindir. Sizlerden acil şartlar dışında sağlık kurumlarına başvurmayarak bize destek vermenizi bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

https://twitter.com/ttborgtr/status/1489915053553946629

Sağlık emekçilerinin grevine destek ol

Pandemi sürecinde büyük fedakarlık gösteren sağlık emekçileri Covıd-19'un bütün sağlık çalışanları için illiyet bağı aranmaksızın meslek hastalığı olarak kabul edilmesini istiyor.

Sağlık emekçilerinden 10 Acil talep

Sağlık emekçilerinin acil çözüm bekleyen talepleri şöyle:

“-Kamu hastanelerinde göreve yeni başlayan pratisyen ve asistan hekimler için temel ücret (maaş+sabit ek ödeme) yoksulluk sınırının en az iki katından, uzman hekimler için yoksulluk sınırının en az iki buçuk katından az olmamalıdır. Sabit ek ödemeler genel bütçeden karşılanmalıdır.

-Özel sağlık sektöründe çalışan hekimlerin sosyal güvenlik primleri (prim ödeme tavanı) üzerinden çalıştıkları kurumlar tarafından ödenmeli. Ücretleri en az yoksulluk sınırının iki katı olmalıdır.

-Aile hekimi maaşları en az yoksulluk sınırının iki katına yükseltilmelidir. Tüm Aile Salığı Merkezi binaları kamu tarafından inşa edilmeli, aynı standartlarda donanımı kamu tarafından sağlanmalıdır. 3 yıldan uzun süre görev yapan aile hekimi ya da aile sağlığı çalışanı tüm kamu dışı ebe, hekim ve hemşireler kamu kadrosuna alınmalıdır.

-OSGB’lerde çalışan işyeri hekimlerinin ücretleri Türk Tabipleri Birliğinin belirlediği asgari ücret üzerinden ödenmelidir.

-Emekli Sandığı, SSK, Bağ Kur farkı gözetmeksizin bütün emekli hekimlerin maaşları (25 yılda emeklilik baz alınarak) pratisyen hekimler için asgari 15 bin TL, uzman hekimler için asgari 18 bin TL’ye çıkarılmalıdır.

-Çalışma ortamlarımız ve koşullarımız iyileştirilmeli, başta asistanlar olmak üzere bütün hekimlere herhangi bir maddi kayıp olmadan (nöbet ücretinin kesilmesi vs.) nöbet ertesi izin hakkı tanınmalıdır.

- Covıd-19 illiyet bağı aranmaksızın meslek hastalığı sayılmalıdır.

-Pandemide çalışılan her yıl için 120 gün yıpranma payı uygulanmalı, hekimler için ek gösterge 7.200 olmalıdır.

-Sağlıkta şiddet yasası acilen TTB’nin önerdiği şekilde düzenlenmeli; cezalar, tutusuz yargılanma ve “hükmün açıklanmasının geriye bırakılması” olarak uygulamaya olanak veren sınırlar üzerinden çıkarılmalıdır.

-Tıbbi hatalarda kurumsal sorumluluğu görmezden gelerek hekimleri ödeyemeyecekleri tazminatlara mahkum eden uygulamaların önlenmesi için yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

-Hekimleri de hastaları da mağdur eden, hekimlere karşı şiddet kaynağı olan, halkın sağlığını tehlikeye atan 5 dakikada muayene dayatmasından vazgeçilmeli, hasta randevuları her hastaya en az 20 dakika ayrılacak şekilde düzenlenmelidir.”

Sağlık emekçilerinin 8 şubattaki grevine sanatçılardan da destek geldi. Birçok sanatçı sosyal medyadan paylaştığı videolarla sağlık emekçilerinin grevine destek mesajı verdi.

SUR AJANS