Diyarbakır Büyükşehir önünden seslendiler: Krizin faturasını ödemek istemiyoruz Diyarbakır Büyükşehir önünden seslendiler: Krizin faturasını ödemek istemiyoruz

Toplumsal Mutabakat Derneği (TMD) Genel Başkan Yardımcısı Bedrettin Karaboğa’nın daveti üzerine TMD yeni yönetimi ve bazı üyeleriyle beraber Mardin/ Kızıltepe’de yılın ilk toplantısını yaptı. 

Tmd Mardin

Toplantıda,  2024 Yerel seçimleri ve toplumsal barışın çıkış yolları, gençlerin işsizlikten ve madde bağımlılığından nasıl kurtulacağına değinildi.

Yeni bir anayasa hazırlanmasında STK’ların yeri ve rolü ele alındı. Yaklaşık,  dört saat süren toplantıya Genel Başkanı Mahmut Şimşek, Rıdvan Ekinci, Tuba Saruhanoğlu, Muhammed Nihad Evirgen, Dilek Yaygır, Yaşar Aslan, Baran Aktay,  Mahmut Eliş, Seyyıt Ömer Kaplan, Mehmet Atik Taşan, Mehmet Ali Abakay, Hacı Yılmaz ve Gülten Çelik katıldı.

İstişare toplantısında Genel Başkan Mahmut Şimşek ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bedrettin Karaboğa birer konuşma yaptı.

Tmd Toplantisi Mardin

‘Müslüman geçinen devlet liderlerini lanetliyoruz’

Şimşek: “2024 yılı tüm dünyada, İslam topraklarında ve bizde de kanlı terörle başladı.  Biz TMD olarak; Yeryüzünde menfaati için gerektiğinde piyonlarına Gazze’de, Irak’ta, Yemen’de, Suriye’de, Sudan’da, Uzak Doğuda boyun eğerek, çocuk, kadın katline kör ve sağırı oynayan Yeni Dünya Düzeni sahiplerini ve Müslüman geçinen devlet liderlerini lanetliyoruz. İsrail’i Lahey adalet divanına çıkaran Hıristiyan Güney Afrika Cumhuriyeti devletini ise, saygıyla selamlıyoruz” dedi.

Şimşek: 2024 yılı yeni Anayasa yılı olsun

Tüm zorluklara rağmen; 2024 yılı yeni Anayasa yılı olsun, diyen Şimşek;” Yerelde ve genelde yasal adaleti işlemeyen bir ülkenin demokrasisi defolu olmaya mahkumdur. Muhalefeti yeni bir anayasa için toplumsal mutabakata davet ediyorum. Temiz olmayan tarladan sağlıklı ürün alınmaz. TMD olarak toprağını havalandırıp temiz tutmaya çalışan çiftçiler gibi yerelde ve genelde vatandaşlarımıza en uygun, ulaşılabilir, yeni bir Anayasayla eşit, adaletli, sivil bir demokrasi sunmalıyız. Buna çalışmalıyız, çalışacağız. Sistem değişti ama yeni bir Anayasa için kılını kıpırdatmayan siyasi partiler parlamenterizme ve eski Anayasaya dokundurtmamaya. yemin etmişler sanki.  Biz STK’lar ne sistemin artçıları ne de siyasi öncüleriyiz. Biz ancak barış ve demokrasinin ileri gözetleyicileri olabiliriz. Her STK  bir düşünce Nehiri olarak düşünce deryasına akmalı…. Biz dahil, tüm STK’lar demokrasi mücadelesindeki yerini unutmamalı… Bizi güzel Kızıltepe’ye davet eden Sayın Başkan Bedrettin Karaboğa‘ya ve buraya kadar gelen yeni yönetim kurulumuza ve üye arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim” diyerek sözlerini tamamladı.

‘Bankalarla ilgili sorunlarımızı anlattım’

Toplantıya ev sahipliği yapan TMD dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Karaboğa ise konuşmasında; “Hanımefendiler,  beyefendiler, sevgili TMD’li arkadaşlarım., kardeşlerim Hepiniz hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Başım gözüm üstüne geldiniz. Toplumsal mutabakat bir sevgidir. Bir anlayıştır. Bir samimiyettir. Bu özellikler her aileye, her iş insanına, her siyasete, hata her ülkeye lazımdır. Hepimize lazım bir ferasettir. Gerçekten, iş dünyasında, siyasetlere, STK’lara, iç ve dış ticarette, uluslararası ilişkilerde diyaloga, mutabakata ve işbirliğine ulaşmak şarttır ama kolay değildir. Bugünkü şartlarda Mardin’den STK’mıza, sizlere baktığımda en başta genel başkanımız Sayın Mahmut Şimşek bölgemizin bir değeri, iyi bir demokratı ve iyi bir analistidir. Derneğimizi sizlerle beraber çok seviyeli bir diplomasi ile yürütüyor. Temsilde mükemmel bir yetenektir. Sizlerde öylesiniz.   Mesela bildiğiniz gibi beni Diyarbakır’da ofisi bulunan Dışişleri Bakanlığının iki Büyükelçisi Sayın İbrahim Mete Yağlı Bey’i, şimdi sanırım Sudan’dadır ve onun yerine gelen Sayın Hakan Çakıl Bey ile telefonla görüştürdü. Ben her iki Sayın Büyükelçimize de ihracatçılarımızın sorunlarını, Bankalarla ilgili sorunlarımızı anlattım. Halkın beklentisi olan sınır ticareti için önerilerde bulundum. Turizmde ve sağlık turizminde gördüğüm eksikleri her iki büyükelçimize 2022 ve 2023’ te ayrı ayrı anlattım. Kısmen de olsa faydasını gördük. Sorunların takipçisi olmak lazım... Başkanımızın dediği gibi 2024 yılında yeni ve güzel bir Anayasa çalışmasına başlanmasını bende istiyorum.  İnşallah ülkemize, işimize, demokrasimize yeni bir yumuşama ve yeni kazanç ortamı getirir. Buraya kadar gelme şerefini bana verdiniz. Hepinize çok teşekkür ederim. Başım gözüm üstüne geldiniz” ifadelerini kullandı.

Editör: Ali Abbas Yılmaz