SUR AJANS - TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu’nun Diyarbakır’da kayyım yönetimindeki Yenişehir Belediyesi’nin Dokuzçeltik mahallesindeki 4 parselin yeniden satışa çıkarmasına ilişkin yaptığı açıklamada, “Yaklaşık 45 yıldır bu mahallede yaşayan halkın yerinden edilmesi, konut verme hususun resmi bir anlaşmaya bağlanmaması, vatandaşın rızası olmadan satışının yapılmak istenmesi kabul edilemez mağduriyetler doğuracaktır” denildi. TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu, Diyarbakır’da kayyım yönetimindeki Yenişehir Belediyesi’nin Dokuzçeltik mahallesindeki 4 parseli satışa çıkarmasına ilişkin açıklama yaptı. Elektrik Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi’nde yapılan açıklamayı, TMMOB Diyarbakır İKK Eşsözcüsü Sorgül Aytek okudu. tmmob

50 dönüm arsada yüzlerce ev binlerce yurttaş barınıyor

TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu tarafından “Mahallenin Satışını Durdurun” çağrısı yapılan açıklamanın ardından 20 Eylül 2022 tarihinde satış ihalesi ilanı yapılan Dokuzçeltik Mahallesi 30004 ada 2, 30004 ada 3, 30006 ada 2 ve 30007 ada 1 nolu parsellerin satışına yönelik ihalenin iptali için idare mahkemesinde dava açıldığını ifade eden Aytek, şunları söyledi: “Vatandaşın bu haksızlığa karşı çıkışı ve yasal yollara başvurular üzerine ihaleye katılım olmamış ve satış gerçekleşmemişti. Yaklaşık 50.000 m² arsadan oluşan alan üzerindeki yüzlerce evde binleri aşan insan nüfusunun barınma ihtiyacını karşılamaktadır. Ulaşılabilir temel bir ihtiyaç olmasına rağmen derinleşen ekonomik kriz ve kontrol altına alınmayan enflasyon artışları göz önünde bulundurulduğunda satın alma gücünün yok olması ve gelir erimesi ile konut sahibi olmak bir lükse dönüşmüştür. Hal böyle iken devlet adına vatandaşın barınma hakkına dair çözümler üretmek ve bu ihtiyacı karşılaması gereken kamu idarelerinin aksi yönde davranarak vatandaşın var olan konutunu elinden alması ve sermayeye peşkeş çekmesi sosyal devlet olma ilkesi ile bağdaşmamaktadır. Seçim vaadi olarak 11/5/2018 tarihinde halk arasında “imar barışı” olarak adlandırılan imar affı yürürlüğe konulmuş ve birçok yapı sahibi bu haktan yararlanmak üzere başvuru yapmıştır. Her ne kadar canlı yaşamını riske atan denetimsiz ve rant amacıyla yapılmış bir düzenleme olmuş olsa da vatandaşlarca bu haktan yararlanmak üzere başvuru yapılmış ve harçlar ödenerek alınan Yapı Kayıt Belgeleri alınmıştır. Ancak İlgili kanun düzenlemesi ile tanınan haklar alanın kentsel dönüşüm alanı ilan edilmesi ile geçerliliğini yitirmiştir. Vatandaşın korunması gereken hakları yasalarla elinden alınmış, çözüm bekleyen mülkiyet ve barınma sorunu ise daha çözülemez bir hal almıştır. Söz konusu alanın ilgili belediyeye devri de kentsel dönüşüm alanı ilan edilerek düzenleme yapılması ile devredilmiş olmasına rağmen idare tarafından satışa çıkarılmıştır. Bu kararla halkın mağduriyeti katlanmış ve halk yaşam alanlarından çıkarılmaya zorlanmıştır.”

‘Vatandaşın rızası olmadan satışının yapılmak istenmesi kabul edilemez…’

Dokuzçeltik Mahallesi’nin Yenişehir Belediyesi tarafından 24.01.2023 tarihinde satışı yapılmak üzere yeniden satışa çıkarıldığını ifade eden Aytek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Her ne kadar meclis kararlarının kamuya açık ilan zorunluluğu olsa dahi idareden 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa dayanarak meclis ve encümen kararları talep edilmiş ancak bu kararların sadece sayı ve numaraları iletilmiştir. Genel olarak ihale yetkisi, alanın belediyeye devri ile birlikte kullanım hususları, kanuni düzenlemelere aykırılıklar üzerine yasal süreç başlatılmıştır. Yaklaşık 45 yıldır bu mahallede yaşayan halkın yerinden edilmesi, konut verme hususun resmi bir anlaşmaya bağlanmaması, vatandaşın rızası olmadan satışının yapılmak istenmesi kabul edilemez mağduriyetler doğuracaktır.  Buradan açık çağrıda bulunuyoruz, vatandaşın konut/barınma sorunu rızaları çerçevesinde çözüme kavuşturulmadan yapılacak her türlü rant odaklı girişimlerden vazgeçilsin. Adalet yerini bulduğunda bütün hukuksuzlukların ve yandaşa paye edilen kamu kaynaklarının hesabının hukuk yoluyla sorulacağını kimse unutmasın!” Aytek, son olarak söz konusu satışa ilişkin hukuki mücadelenin sürdürüleceğini belirterek, “TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu bütün bileşenleri ve üyeleri ile birlikte eşit, adil bir kent ve yaşamın inşası için çalışmaya devam edecektir!” dedi.

Editör: Haber Merkezi