SUR AJANS - Zorava Çayı üzerinde yapılmak istenen 2’nci HES projesine karşı çıkan Zorava Platformu, doğa tahribatına yol açacak girişime karşı imza kampanyası başlattı. Zorova Platformu Başkanı Mustafa Kurt, ikinci HES projesine karşı Cuma gününde kadar toplayacakları imzaları yetkililere ileteceklerini söyledi. Zorava Ali Vuranel/Özel Haber Siirt’in Eruh ilçesi Zorava’da yapılmak istenen Hidro Elektrik Santrali projesi için şirket Çevre ve Şehircilik Bakanlığına eski ÇED raporunun eksikliklerini tamamladıklarını belirterek yeni bir projeyle tekrardan girişimde bulundu. Zorava Platformu öncülüğünde başta köy halkı olmak üzere Eruh ve Siirt’teki yurttaşlar da sosyal medya aracılığıyla tepkilerini sürdürüyor. Yeni HES projesine tepki olarak Siirt genelinde “Zorava’da HES'e Hayır” adlı imza kampanyası başlatıldı. Zorava Miran Enerji firmasına ait Baran Regülatörü ve HES’i, 2015 yılında Eruh ilçe sınırlarında bulunan Kuşdalı Köyü (Şavura) ile Bilgili Köy mevkiinde bulunan Zorava Çayı’nın kaynak noktasına yakın bir noktada inşa edilmişti. Ardından şirket Zorava Çayı üzerine ikinci bir HES projesi için harekete geçti. İkinci HES projesi girişimi ise Köye Dönüş projesi kapsamında Siirt Merkezden köylerine dönen yurttaşların direnci ile karşılaştı. Zorava Platformunu kuran köy sakinleri doğa tahribatın yol açan ikinci bir HES projesine karşı hukuki yollardan haklarını aramaya başladı. Şirket ve Siirt İl Özel İdaresini mahkemeye veren platform bileşenleri Bölge Mahkemesinde açtıkları davayı kazandılar. Danıştay tarafından da haklı bulunan köylüler hukuk mücadelesinden olumlu sonuç alsalar da şirketin tekrardan HES yapma konusundaki ısrarı ile karşılaştılar. Zorava Zorava Çayı üzerinde ikinci bir HES projesinin hayata geçmemesi için imza kampanyası başlatan köylüler topladıkları imzaları yetkililere ulaştırarak yerleşim yerlerindeki doğa tahribatına karşı durmaya çalışıyor. Zorava

‘Hukuki anlamda tüm mücadelemizi sürdüreceğiz’

Zorava Platformu Başkanı Mustafa Kurt, Zorava Çayı üzerine yapılmak istenen ikinci HES projesine karşı imza kampanyası başlattıklarını ve Cuma gününde kadar topladıkları imzaları yetkililere ileteceklerini ifade ederek şunları söyledi: “Daha önce (2015) köyde kimse olmadığı için bir baraj yapmışlardı.  O zaman HES yaptıklarında köy halkının (Kuşdalı köyü) yüzde 90’ı Siirt merkezdeydi. Köyde bulunan sınırlı sayıdaki yurttaşlar da bu konuda yeterli bilince sahip değillerdi. O dönem şirket oraya gidip bir baraj yaptı. Kimse pek bir şey bilmediği için bir tepki de gelişmedi. Kimse itiraz etmeyince ÇED raporu vs. hiçbir şeyi yerine getirmeden bu barajı yaptılar. Kısa bir süre sonra köye dönüş projesi kapsamında merkezdekiler köye dönüşe başladı. Köye yerleşim artınca oradaki ekili dikili alanlar faaliyete geçirildi. Daha sonra bu şirket Zorava Çayına yeni bir HES yapmaya yeltendi. Tabii biz de oradaki doğa tahribatını gördüğümüz için yapılacak HES’in öncekinden daha çok zarar vereceğinden dolayı buna karşı çıktık. Köy halkı olarak itirazda bulunduk ve bir platform oluşturduk. İmece usulüyle toplanan paralarla hukuki mücadelemizi başlattık. Sonrasında da hukuki yollarla hakkımızı arayarak, şirketi ve Siirt İl Özel İdaresini mahkemeye verdik. Dava sürecinde heyetler geldi. Bölge Mahkemesinden sonra süreç Danıştay’a taşındı. Danıştay ise lehimize karar verdi. Zorava Çayı üzerine ikinci bir HES yapılamaz diye bir karar verdi. ÇED raporunun uygun olmadığı ve oraya yeni bir HES yapılamayacağı konusunda verilen Danıştay raporundan sonra aradan bir süre geçti ve onlar tekrardan ÇED raporunu tamamladık (Taş kırma, elemedir, beton santralidir vs.) diye HES’i tekrar başlatmaya çalıştılar. Biz de bunun üzerine hemen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na itirazımızı verdik. Son bir iki gün içerisinde de bir imza kampanyası başlattık. Halkın bu itirazını kayda almayıp HES ısrarını sürdürürlerse de yasal yollardan her türlü hakkımızı aramaya devam edeceğiz. Danıştay kararına rağmen nasıl bu kadar ısrarcı olabildiklerini de anlamadık. Baro da bize hukuki destek veriyor. Tabii sonuçta devlettir, biz devlete karşı gelmeyeceğiz ama devletin de vatandaşa yardımcı olacağını düşünüyoruz. Biz hukuki anlamda tüm mücadelemizi sürdüreceğiz.”

Ne olmuştu?

Siirt Eruh’taki Kuşdalı Köyü’nde bulunan Zorava Çayı üzerine yapılacak HES projesine karşı, Siirt İdare Mahkemesi’nde dava açılmış ve 25 Nisan 2019 tarihinde açılan dava süreci içinde bilirkişi heyeti atanarak heyet tarafından bölgede incelemelerde bulunulmuştu. Ardından Mahkeme, oybirliği ile aldığı kararda HES projesini iptal etmişti. Bilirkişi raporunu dikkate alan mahkeme, ÇED raporunun yetersiz ve çelişkili olduğuna dikkat çekerek köylüleri haklı bulmuştu.

Editör: Haber Merkezi