Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Bitlis Milletvekili Semra Çağlar Gökalp, Sincan Cezaevi'nde koşullu salıverilme hakkından yararlandırılmayan kadın tutsaklarla ilgili Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na başvuruda bulundu. Gökalp, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un da yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığına soru önergesi verdi.

DEM Parti Adıyaman adaylarını tanıttı DEM Parti Adıyaman adaylarını tanıttı

Gökalp Meclis İnsan Hakları Komisyonu’na yaptığı başvuruda infazlarını tamamlamalarına rağmen İdare Gözlem Kurulu kararıyla 11 kadın tutsağın bundan yararlandırılmadığını belirterek, konunun araştırılmasını istedi.

'Siyasi mahpuslara uygulanan bu tutum araştırılsın'

Gökalp’in başvuru dilekçesinde şu ifadeler yer aldı: “30 yıldır cezaevinde bulunan Nedime Yaklan ve Sermin Demirbağ, 70 yaşlarında ve hasta olup 10 yıldır cezaevinde bulunan Zeynep Bingöl ve Mukaddes Kubilay, ayrıca Jiyan Ateş, Sabite Ekinci, Necla Yıldız, Rozerin Kurt, Özlem Demir, Dilan Oynaş ve Sedef Demir isimli mahpusların İdare Gözlem Kurulu tarafından ‘iyi halli olmadıkları’, ‘toplumla bütünleşmeye hazır olmadıkları’ gibi subjektif gerekçeler ile infazları ertelenmektedir. Uygulanmaya başlandığı 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren İdare Gözlem Kurullarının hukuk dışı ve keyfi kararları ile aralarında ağır hasta mahpusların da olduğu yüzlerce mahpusun umut hakkı ellerinden alınmaktadır. Sadece adli hükümlülere yarayan bu uygulama ile cinayet, tecavüz ve benzeri suçlardan cezaevlerinde bulunan hükümlüler salıverilirken, siyasi mahpuslara ayrımcılık yapılmakta eşitlik ilkesine aykırı bir şekilde infazları yakılmaktadır. Bu bağlamda; Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda sadece siyasi mahpuslara uygulanan bu ayrımcı tutumun sebep ve sonuçlarının tespiti için komisyonunuz bünyesinde bulunan Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu’nun incelemede bulunarak durumu araştırmasını arz ve talep ederim.”

Bakanlığa soru önergesi verildi

Gökalp aynı konuda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığına yazılı bir soru önergesi verdi. Önergede Bakan Tunç’a şu sorulara yöneltildi: “11 kadının, İdare Gözlem Kurulu tarafından verilen karar ile koşullu salıverilme hakkından yararlandırılmamış olmalarının sebebi nedir? İdare Gözlem Kurulu’nun yürürlüğe girdiği tarihten beri Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda hiçbir mahpusun koşullu salıverilme hakkından yararlandırılmaması hayatın olağan akışına uygun mudur? İdare Gözlem Kurulu’nun, mahpusların ‘iyi halli olmadıkları’ gibi subjektif gerekçelerle infazlarının ertelemesi, evrensel hukuk kurallarına uygun mudur? İdare Gözlem Kurulu’nun verdiği kararların hukuka uygunluğu denetlenmekte midir? Şayet bu kararlar bir denetime tabi tutulmuyor ise keyfiliğin önüne nasıl geçilmektedir? İdare Gözlem Kurulu kararları ile cinayet, tecavüz ve benzeri adli suçlardan mahkûm olanların koşullu salıverilme hakkından yararlanabilmelerine mukabil, siyasi nedenlerle cezaevinde olanların bu haktan yararlandırılmaması hukuka ve anayasanın eşitlik ilkesine aykırı değil midir? Neden salt siyasi mahpusların cezaevinde tutulmaları adına anayasaya aykırı kararlar vermede ısrar edilmektedir? Bu durum aynı zamanda hukuk güvenliği ilkesini zedelemiyor mu? İdare Gözlem Kurulu’nun ağır hasta mahpusları da içeren yüzlerce mahpusun umut hakkını elinden almasının, insan haklarına ve adalet prensiplerine uygun olduğunu savunuyorsanız, bu konuda hangi meşru gerekçeye dayanmaktasınız? Şayet meşru bir dayanak bulunmamakta ise neden hukuksuzlukta ısrarcısınız?”

Kaynak: MA