AYM, kadının soybağı reddi davası açmasına olanak vermeyen maddenin iptaline karar verdi. Kararla birlikte arttık kadınlar da soybağı reddi davası açabilecek. 

Anayasa Mahkemesi (AYM), erkeğin ve çocuğun soy bağının reddi davası açılmasına imkân tanıyan ama aynı hakkın anneye verilmemesi yönündeki Türk Medeni Kanunu'nun 286. maddesinin birinci fıkrasını anayasaya aykırı bularak iptal etti.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, Ankara 18. Aile Mahkemesi, yargılamasına baktığı bir davada 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 286. maddesinin birinci fıkrasında yer alan "soybağının reddi davasını açma hakkının koca ile çocuğa tanınmasına karşılık anneye tanınmamasının" anayasaya aykırı olduğunu öne sürerek, iptal davası açtı. 

Tahir Elçi duruşması başladı Tahir Elçi duruşması başladı

Dava dilekçesinde, bu durumun hukuk devleti ve eşitlik ilkeleriyle bağdaşmadığı, anne tarafından soybağının reddi talebiyle yargı mercilerine başvurulamamasının hak arama özgürlüğünün ihlali olduğu belirtildi. 

Yüksek mahkeme, söz konusu hükmün iptaline ve kararın 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi.