Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (DİSA), Adalet ve Barış İnşası Araştırma Programı kapsamında 2020 yılında başlattığı “Çatışma Çözümü ve Barış İnşası: Dünya Deneyimleri Serisi” projesi kapsamında çalışmak üzere genç araştırmacılar arıyor.

DİSA olarak Çatışma Çözümü ve Barış İnşası: Dünya Deneyimleri Serisi projesine, 2020 ve 2021 yıllarında altı araştırmacı tarafından raporlaştırılan Nepal, Sri Lanka, Guatemala, Kolombiya,  Meksika ve Ruanda örneklerine ek olarak, dünyadaki üç yeni ülke deneyimiyle devam ediyor.

disa araştırmacı arıyor

Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü

Projenin amacı ve kapsamı

Proje, çatışma çözümü ve barış inşası konusunda dünya deneyimlerine ilişkin bilgi üreterek Türkiye’de Kürt meselesinin barışçıl ve demokratik yollarla çözümüne katkı sunmayı amaçlıyor.

Proje hedefleri

Projenin üç ana spesifik hedefi ise şöyle:

“Çatışma çözümü ve barış inşası konusunda dünyadaki farklı örnekleri kapsayan akademik bir havuz oluşturmak;

Sivil toplum aktörleri başta olmak üzere, çatışma çözümü ve barış inşası konusunda çalışan kişi ya da kurumların dünyadaki farklı yer ve tarihlerde meydana gelen vakalarla ilgili temel bilgilere erişimini sağlamak;

Çatışma çözümü ve barış inşası konusunda çalışan genç araştırmacıları desteklemek, bu çalışma alanına dair farkındalıklarını geliştirmek ve bu alanda akademik çalışma yapmalarını teşvik etmek.”

Vaka önerileri

Proje kapsamına alınacak başvurular içerisinden 3 vaka seçilecek. İlgili adayların bir vaka önerisiyle başvuru yapması bekleniyor. Başvurular değerlendirilirken, Türkiye’de daha önce çalışılmamış vakalara öncelik verilecek. Öte yandan bu proje kapsamında raporlaştırılmış altı vakanın yanı sıra Türkiye’de çokça çalışılmış İrlanda/İRA, Bask/ETA deneyimleri dışında öneriler tavsiye ediliyor.

Proje ücreti

Projenin 2022 yılı programı kapsamında, dünyadan farklı çatışma çözümü vakalarına ilişkin 3 analiz raporu hazırlanacak. Her araştırmacıdan 15 Mart 2022 – 18 Temmuz 2022 tarihleri arasında bir rapor hazırlaması beklenmekte ve her bir rapor için belirlenen NET ücret 18.000 TL.

Proje detayları

Çalışma kapsamında; analiz raporları proje kapsamında oluşturulan rapor şablonu baz alınarak kaleme alınacak. Raporların en fazla (dipnotlar, kaynakça ve kronoloji hariç) 10 bin kelime olması bekleniyor. Raporlama süresi boyunca üç araştırmacıya çatışma çözüm ve barış inşası alanında deneyimli proje danışmanı destek sunacak.

Başvuran adaylarda aranan kriterler

Adaylarda aranan özellikler ise şöyle:

-Çatışma çözümü ve barış inşası çalışmaları hakkında bilgi birikimi ve farkındalık;

-Sosyal bilimler alanında rapor/makale yazma deneyimini göstermesi için yayınlanmış en az 1 esere sahip olma;

-Sosyal bilimler alanında lisans ya da yüksek lisans derecesi (başvuru lisans mezunlarına da açıktır, bununla birlikte yüksek lisans ve doktora öğrencilerine öncelik verilecektir);

-Literatür taraması yapabilecek düzeyde İngilizce dil bilgisi ya da raporlaştırmayı önerdiği ülkedeki dile hakimiyet.”

Proje başvuru ve değerlendirme tarihleri

Projenin son başvuru tarihi 11 Mart 2022 olurken, başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçların bildirilmesi ise 14 Mart 2022’de yapılacak. Proje başlama tarihi 15 Mart 2022 iken, raporların ilk teslim tarihi 13 Haziran 2022, raporların incelenmesi ve geri dönüş ise 20 Haziran 2022 tarihinde yapılacak. Raporların revizyonu ve son teslim tarihi için belirlenen tarih ise 18 Temmuz 2022.

Proje başvuru belgeleri

Başvuru için gereken belgeler ise şöyle: “Adayların aşağıdaki üç belgeyi içeren proje başvuru dosyalarını en geç 11 Mart 2021 tarihine kadar [email protected] adresine göndermeleri gerekmektedir.

Özgeçmiş (CV),

Yayınlanmış makale/rapor örneği, varsa savunulmuş tez(ler),

Araştırma teklifi (maksimum 2 sayfa olması önerilen teklif şu öğeleri içermelidir: Dünyada herhangi bir bölge ya da ülkede gerçekleşmiş/gerçekleşmekte olan müzakere, silah bırakma/silahsızlanma gibi çatışma çözümü örneklerine dair önerilen vaka, bu vakanın önemi, Türkiye’de çatışma çözümü ve barış inşası çalışmalarına olası katkıları).”

SUR AJANS