Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), gelir ve vergide adaletin sağlanmasına dair Beşiktaş’ta bulunan genel merkez binasında basın toplantısı düzenledi. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, zamlar nedeniyle yoksulluğun arttığı ve bağlı olarak gelir dağılımının hızla bozulduğunu söyledi.

62 kişi ile 20 vakıf ve derneğin mal varlığı donduruldu 62 kişi ile 20 vakıf ve derneğin mal varlığı donduruldu

Çerkezoğlu, “Adaletsiz vergi sistemi nedeniyle kaşıkla verilen kepçeyle geri alınıyor. İşçilerin, emekçilerin, emeklilerin enflasyonun altında ezilen ücret artışları dahi vergilerle geri alınıyor” dedi. İşçinin de işverenin de aynı oranda vergiler verdiğine dikkati çeken Çerkezoğlu, “İşçiler ücretlerini almadan peşin peşin gelir vergisi öderken, patronlara sürekli olarak vergi afları geliyor. Bu da yetmiyor, vergi dilimleri bilerek düşük belirleniyor. Ocak ayında bin 300 TL vergi ödeyen bir çalışan ekim ayında 3 bin 500 TL vergi ödüyor” diye konuştu.

Çerkezoğlu, verginin adaletli ve dengeli dağılımı için şu talepleri sıraladı:  

*Gelir vergisi ilk dilim oranı ücretlilerde yüzde 10’a düşürülmelidir.

*Vergi tarife dilimleri en az yeniden değerleme oranı veya asgari ücret artış oranı kadar artmalıdır.

*Asgari ücret vergi istisnası vergiden indirim yoluyla değil matrahtan indirim yöntemiyle uygulanmalıdır. Böylece bu istisnadan çalışanlar yararlanmalıdır.

*İşverenlere sağlanan 5 puan SGK prim desteği işçilere de sağlanmalıdır.

*Çağdışı damga vergisi tümüyle kaldırılmalıdır.

Çerkezoğlu, DİSK olarak 21 Ekim’de Kartal Meydanı’nda “Vergide adalet için emekçiler buluşuyor” şiarıyla miting düzenleyeceklerini aktardı. Çerkezoğlu, tüm emekçi kesimleri mitinge katılmaya çağırdı.